M. Tahir Kılavuz

M. Tahir Kılavuz Harvard Üniversitesi Middle East Initiative Programı’nda doktora sonrası araştırmacısıdır. Araştırma alanları arasında her Orta Doğu özelinde hem de bölgeler arası olarak otoriter rejimler, rejim değişimi, din ve siyaset, darbeler ve anket çalışmaları gibi konular bulunmaktadır. Bu bağlamda çalışmaları otoriter rejimlerin sürekliliği, rejimlerin hem demokrasilere hem de diğer otoriter rejimlere dönüşümü ve bu süreçlerde siyasal kurumların hem rejimler hem de vatandaşların davranışları üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Kılavuz siyaset bilimi alanında doktora derecesini University of Notre Dame’den ve yüksek lisans derecesini de Koç Üniversitesi’nden almıştır.