GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

M. Tahir Kılavuz

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesidir. Araştırma alanları arasında hem Orta Doğu özelinde hem de bölgeler arası olarak otoriter rejimler, rejim değişimi, din ve siyaset, darbeler ve anket çalışmaları gibi konular bulunmaktadır. Çalışmaları otoriter rejimlerin sürekliliği, rejimlerin demokrasilere ve diğer otoriter rejimlere dönüşümü ve bu süreçlerde siyasal kurumların hem rejimlerin hem de vatandaşların davranışları üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Kılavuz siyaset bilimi alanında doktora derecesini University of Notre Dame’den ve yüksek lisans derecesini de Koç Üniversitesi’nden almıştır. Aynı zamanda Harvard University Kennedy School of Government bünyesindeki Middle East Initiative programında doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmuştur.