GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

30 Eyül 2022

Uluslararası Balkan Sempozyumu: Medeniyet Havzalarında Tarih ve Tarihçilik III

Tarihyazımı, tarih hakkında gösterdikleri kadar göstermedikleriyle de mevcuttur. Her tarihyazımı bir inşadır: kimliğin, ulusun, inancın inşası… Bu inşalar sorgulanmadıkları müddetçe hakikate dönüşür ve böylelikle yazılmış resmi tarihleri sorgulamak anlamsız hale gelir. Halbuki bu inşa sürecinde tarihçinin anlattıkları kadar anlatmadıkları da hakikatin bir parçasıdır ve zaman içerisinde bulunan her bulgunun bu inşaya eklemlenmesi gerekir. Böylelikle tarihi anlatının tamamlandığı iddia edilemese de bir yapbozun parçaları gibi eldeki bulgular birleştirilecek ve geçmiş hakkında karanlık bir parça daha aydınlığa kavuşacaktır. “Uluslararası Balkan Sempozyumu: Medeniyet Havzalarında Tarih ve Tarihçilik III” de Balkan tarihyazımında karanlıkta kalmış konuları gün ışığına çıkarmayı ve bunları tartışmayı hedeflemektedir.

Sempozyumun temel amacı: Antik Yunan döneminden günümüze kadar “Balkan coğrafyası”na yönelik öne çıkan tarihi kaynakları ve tarihçileri irdeleyerek “tarihi kaynaklar” açısından Balkan havzasının bütünlüklü bir resmini ortaya çıkarmaktır. Bu sempozyum bölgeye yönelik araştırma yapacak yeni araştırmacılara tarihi kaynaklara kolayca ulaşmayı sağlayarak dönemler arasında tarihi kaynakların, dinamiklerin, perspektiflerin, izleklerin, tarihçilerin ortaklaşan ve farklılaşan temel yapılarının daha kolay açıklanması, irtibatlandırılması, neden-sonuç ilişkisinin kurulması fırsatını sunacaktır.

Sempozyum Antik Yunan, Roma, Bizans, Osmanlı, ulus devletler, 20. ve 21. yy. dönemlerini kapsayacak şekilde planlanmıştır. İki gün sürecek sempozyumda Balkan tarihyazımıyla ilgili farklı kaynakların bir araya getirilmesi, bu coğrafyaya ait farklı anlatıların birleştirilmesi amaçlanmaktadır. Sempozyumda devletlerin arşivlerinden, seyahatnamelerin özel alanına kadar Balkan coğrafyasının nasıl alımlandığı ve sonrasında günümüze nasıl aktarıldığı tartışılacak, Balkan tarihyazımının problemli meseleleri gündeme getirilecektir.

30 Eylül-1 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek program İlmi Etüdler Derneği’nin (İLEM) yürütücülüğünde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) destekleriyle, Fettah Efendi Derneği, YTÜ Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR), Saraybosna Üniversitesi Tarih Araştırmaları Merkezi, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek.

İLEM Teras Salon'da gerçekleşecek sempozyum ilgili olan herkesin katılımına açıktır.

Program broşürüne erişmek için tıklayınız.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
30 Eyül 2022 09:31 01 Ekim 2022 17:30 İLEM Teras Salon