GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Selahattin Polatoğlu

1981’de Elazığ/Palu’da doğdu. 1999’da başladığı İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2004’te mezun oldu. 2008’de Fırat Üniversitesi’nde İslam Tarihi alanında İbn Miskeveyh’in Tecâribü’l-Ümem’i üzerine yüksek lisansını, 2022’de Ankara Üniversitesi’nde aynı alanda “Abbâsî Devleti’nde Kâtipler (132-334/750-945)” başlıklı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. 2005-2011 yılları arasında öğretmenlik yaptı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı (2011-2023). Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırmaları İslam kurumları tarihi, Müslümanlarda tarih yazımı, Abbasiler ve İslam-Bizans ilişkileri üzerine yoğunlaşmaktadır.