GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

27 Aralık 2023

Medeniyet Havzalarında Tarih ve Tarihçilik IV: Hint Alt Kıtası Çalıştayı İLEM’de Gerçekleşti

“Medeniyet Havzalarında Tarih ve Tarihçilik IV: Hint Alt Kıtası Çalıştayı” 16 Aralık Cumartesi günü yoğun katılımlarla İLEM’de gerçekleşti.

Mustafa Kömürcüoğlu’nun açılış konuşmasını gerçekleştirdiği ve geniş bir katılımın olduğu çalıştayda; tarihi kaynaklar, tarihyazımına dair süreçler ve çağdaş dönemde tarih ilmindeki gelişmeler incelendi. Çalıştayda ilk olarak Hint Alt Kıtası’nda kaleme alınan tarih kaynaklarının kendi dönemi ve sonrası için nasıl bir konum teşkil ettiği, ikinci olarak Hint Alt Kıtası’nda tarih yazıcılığının ne tür süreçlerden geçerek şekillendiği, üçünü olarak ise Hint Alt Kıtası’nda çağdaş dönemde tarih ilmindeki gelişmeler, derinleşmeler, dönüşümler, genişlemeler veya farklılaşma konuları ele alındı.

Çalıştayda Nureddin Hamim, Hasan Asadi, Umut Kansoy, Hilal Şahin, Abdullah Mamun, Minhazul Abedin, Azmi Özcan, Mahmut Cihat İzgi ve Abdulkadir Macit tebliğlerini sundular.

Çalıştayın birinci oturumunda Erken Dönemde Tarihçilik, ikinci oturumda Babürler Dönemi Tarihçiliği, üçüncü oturumda Yerel Sultanlıklar Dönemi Tarihçiliği, dördüncü oturumda ise İlim ve Kültür Bağlamında tarihçiliğe ilişkin tebliğler sunuldu. Tebliğlerin akabinde “soru-cevap” şeklinde oluşan müzakere ortamı ile çalıştay sonlandırılmıştır.