GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

27 Ekim 2022

Uluslararası Balkan Sempozyumu Gerçekleştirildi

İLEM’de 2 gün boyunca 14 tebliğin sunulduğu Uluslararası Balkan Sempozyumu’nda Balkan havzası odağında tarihi kaynakları ve tarihçileri çerçevesinde Balkan tarihyazımı tartışıldı.

Antik Yunan, Roma, Bizans, Osmanlı, ulus devletler, 20. ve 21. yy. dönemlerini kapsayacak şekilde planlanan sempozyumda Balkan tarihyazımıyla ilgili farklı kaynakların bir araya getirilerek bu coğrafyaya ait farklı anlatılar etrafında bütünlüklü bir resim ortaya çıkarıldı. Devletlerin arşivlerinden, seyahatnamelerin özel alanına kadar Balkan coğrafyasının nasıl alımlandığı ve sonrasında günümüze nasıl aktarıldığı gündeme getirildi. Tebliğlerin akabinde sorularla zenginleşen müzakerelerde Balkan tarihyazımının problemli meseleleri ele alındı.

30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde gerçekleşen program selamlama konuşmaları ile başladı. Akabinde iki gün boyunca yedi oturumda Balkan tarihyazımına ilişkin çeşitli alanları derinlikli bir bakışla ele alan on dört bildiri sunuldu. Bu bildirilerde bir yandan tarih çalışmaları kaynaklarına inilirken öte yandan modern resmi tarihyazımı irdelendi. Karşılaştırmalı olarak tarihi kaynaklara bakabilmenin imkanını açan sempozyumda Antik Yunan döneminden Osmanlı dönemine Balkan tarih anlatımına bakıldı. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nden Bizans metinlerine geniş bir sahada Balkan tarihinin izleri sürüldü. Balkan coğrafyasına ait farklı anlatıların birleştirilerek Balkan tarihyazımının problemli alanları tartışıldı.

İlk oturumda Sevba Abdula’nın moderatörlüğünde Umut Başat, "Selçuklu Dönemi Bizans Kaynaklarında Türkler ve Balkanlar" ve Mehmet Hacısalihoğlu & Neriman Ersoy Hacısalihoğlu, "Balkanlarda İktidar ve Tarih: Tarih Ders Kitapları" başlıklı tebliğini sundu.

İkinci oturumda Halil İbrahim Erol moderatörlüğünde Özgür Kolçak "Osmanlı Macaristan’ı: Osmanlı Anlatı Kaynaklarında Macar İlleri (1526–1716)" ve Bahadır Bakkaloğlu "Evliya Çelebi’de Balkanların Anlatımı" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Üçüncü oturumda Sedad Beslija moderatörlüğünde Levent Kayapınar "Bizans ve Osmanlı Kaynaklarında Türkler ve Balkanlar" ve Sevba Abdullah "Sırplarda İktidar ve Tarih: 1990 sonrası Tarihyazımı" başlıklı tebliğlerini tartıştılar. Sempozyumun ilk günü burada sonlandı.

İkinci gün, Levent Kayapınar’ın moderatörlüğünü yürüttüğü dördüncü oturum ile başladı. Mustafa Hamdi Sayar "Balkan Coğrafyasına Yönelik Tarihi Kaynaklar ve Tarihçiler: Antik Yunan ve Roma Dönemi" ve Ayşe Kayapınar "XVI. Yüzyıl Osmanlı Kaynaklarında Balkanlar" başlıklı tebliğlerini sundu.

Beşinci oturumda, Mehmet Hacısalihoğlu moderatörlüğünde Sedad Beslija "Bosna Hersek Tarihi Çalışmaları Kaynakları (1790-1918)" ve Milena Petkova "Bulgar Tarihi Kaynakları ve Tarihçileri" başlıklı tebliğlerini tartıştı.

Öğle molasının ardından başlayan altıncı oturumda, Ayşe Kayapınar moderatörlüğünde Maria Vasilikiotu "Bizans Metinlerine Göre Diğer “Komşu” Kabilelerin Hakları" ve Ognjen Krešić "Uzun 19. Yüzyıl Boyunca Sırbistan’da Tarih Kaynakları ve Tarihçiler" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Yedinci ve son oturumda, Neriman Ersoy Hacısalihoğlu moderatörlüğünde Amir Duranoviç "Bosna-Hersek’in Modern Tarihyazımına Kısa Bir Bakış" ve Kasım Hızlı "Balkan Tarih Yazımında Tartışmalı Bir Mesele: Osmanlı Devleti’ni 93 Harbi’ne Kim Soktu?" başlıklı tebliğlerini sundular.

Sempozyumun kapanış oturumu sunulan tebliğleri kapsayan derinlikli müzakerelere ev sahipliği yaptı. Yapılan değerlendirmelerde Balkan Havzasının tarihyazımana dair mecut çalışmaların önemi ve ilerleyen zamanlarda yapılabilecek çalışmalara dair bir önerilerde bulunuldu. İlmi Etüdler Derneği’nin (İLEM) yürütücülüğünde gerçekleştirilen sempozyum sona ererken sunulan makaleleri de içeren  Balkan havzası tarihyazımını üzerine kapsamlı bir eser neşredileceğinin haberi duyuruldu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) destekleriyle, Fettah Efendi Derneği, YTÜ Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR), Saraybosna Üniversitesi Tarih Araştırmaları Merkezi, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen sempozyum ile Balkan havzası merkezinde tarihyazımına ilişkin çalışmalara kapsamlı ve önemli bir katkı sunuldu.