GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Ahlak düşüncesinin bütüncül bir perspektifle ele alınmasını amaçlayan İslam Ahlak Düşüncesi Projesi, 2013 yılı itibariyle İLEM ve İLKE (İlim Kültür Eğitim Derneği) tarafından başlatılmıştır. 

Pek çok farklı bileşenden oluşan projenin temel amacı, ahlak alanında telif edilmiş çalışmaların belli bir sistem dahilinde ortaya konularak nitelikli ilmi çalışmalar yapılmasına imkan sağlanması ve bu süreçteki ahlak üzerine çalışmalar yürüten araştırmacılara katkı sunulmasıdır. Proje kapsamında; İslam ahlak düşüncesi alanına giren metinler, bu alanda eser yazmış düşünürler ve alan hakkında yapılmış çağdaş çalışmaların bütüncül bir perspektifle ele alınması hedeflenmektedir. 

Projenin Hedefleri

Ahlak düşüncesi alanında yeni imkânlar ve araştırma alanları açmak; çalışmaların belirli yöne ve alanlara teksif edilmesini sağlayarak daha verimli eserler üretilmesine vesile olmak

İslam ahlakının temellerini ve bugünkü anlamını ortaya çıkarmak

İslâm ahlak kültürüne ait mirası, akademik çalışmalarda kullanılabilir hale getirmek

İslam medeniyeti araştırmalarıyla ilgili yöntemsel sorunları İslam ahlak düşüncesi özelinde ortaya koymak ve çözüme kavuşturmak

Söz konusu alanda örnek teşkil edecek ve standart oluşturacak, akademik metodoloji ve üsluba sahip çalışmalar yapmak

Yapılacak çalışmalar vasıtasıyla özellikle şahıs, mefhum, mesele, müessese, dönem, literatür ve bölge boyutlarında uzmanlar yetiştirmek

Ahlak düşüncesine dair İslam’ın modern öncesi döneminde tartışılan meseleleri yeniden kazanarak günümüz ilim ve fikir dünyasının gündemi haline getirmek ve böylece hâlihazırdaki ahlaki sorunların tespit, tahlil, tenkit ve hallinde geçmiş birikimden azami ölçüde istifade etmek

Ortaya konulacak ilmi eser ve faaliyetlerle İslam medeniyetinde dini ve akli düşüncenin sürekliliğini ahlak düşüncesi bağlamında tespit etmek

Ömer Türker
Ömer Türker

Koordinatör

Ahmet Ayhan Çitil
Ahmet Ayhan Çitil

Araştırmacı

Cafer Sadık Yaran
Cafer Sadık Yaran

Araştırmacı

Celal Türer
Celal Türer

Araştırmacı

Mustakim Arıcı
Mustakim Arıcı

Araştırmacı

Osman Demir
Osman Demir

Araştırmacı

Recep Alpyağıl
Recep Alpyağıl

Araştırmacı

Tahsin Görgün
Tahsin Görgün

Araştırmacı

Kübra Bilgin Tiryaki
Kübra Bilgin Tiryaki

Koordinatör Yardımcısı

Ali Tekin
Ali Tekin

Araştırmacı

Aliye Güler
Aliye Güler

Araştırmacı

Anar  Gafarov
Anar Gafarov

Araştırmacı

Asiye Aykıt
Asiye Aykıt

Araştırmacı

Aygün Akyol
Aygün Akyol

Araştırmacı

Cahid  Şenel
Cahid Şenel

Araştırmacı

Eşref Altaş
Eşref Altaş

Araştırmacı

Gürbüz Deniz
Gürbüz Deniz

Araştırmacı

Hacı Bayram Beşer
Hacı Bayram Beşer

Araştırmacı

Harun Kuşlu
Harun Kuşlu

Araştırmacı

Hatice Toksöz
Hatice Toksöz

Araştırmacı

Hümeyra Özturan
Hümeyra Özturan

Araştırmacı

İbrahim Halil Ayten
İbrahim Halil Ayten

Araştırmacı

İhsan Fazlıoğlu
İhsan Fazlıoğlu

Araştırmacı

Kübra Şenel
Kübra Şenel

Araştırmacı

Mehmet Zahit Tiryaki
Mehmet Zahit Tiryaki

Araştırmacı

Merve Nur Yılmaz
Merve Nur Yılmaz

Araştırmacı

Metin Aydın
Metin Aydın

Araştırmacı

Selime Çınar
Selime Çınar

Araştırmacı

Sümeyye  Parıldar
Sümeyye Parıldar

Araştırmacı

Şengül Çelik
Şengül Çelik

Araştırmacı

Yunus Cengiz
Yunus Cengiz

Araştırmacı

İnternet Sitesi

PROJE HABERLERİ

PROJE ETKİNLİKLERİ