GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Hacı Bayram Beşer

2006’da İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2009’da aynı üniversitede “Ebû Nasr Serrâc et-Tûsî’nin Tasavvuf Anlayışı” konulu yüksek lisans çalışmasını; 2015’te ise “Sünnî Tasavvufun Teşekkül Sürecinde Şeriat-Hakikat İlişkisi Sorunu (Hicrî III. ve IV. Yüzyıllar)” başlıklı doktora tezini tamamladı. Çalışmalarını tasavvufun teşekkül süreci üzerine yoğunlaştıran Başer, halen Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı’nda görev yapmaktadır.