GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

2000 sonrasında Türkiye'nin iktisadi yapısındaki ve politikalarındaki yaşanan değişimler tespit ediliyor.

İLEM ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yürütülen proje kapsamında on bir rapor hazırlanmıştır. Farklı alnalarda bir bütünlük içerisinde yazılan raporlar bir araya getirilerek kitaplaştırılmıştır. Her bir bölüm şu sorular etrafında şekillendirilmiştir:

  • Alanda 2000 sonrasında ön plana çıkan sorunlar ve bu sorunların nedenleri nelerdir?
  • Alanda 2000 sonrasında gerçekleştirilen başlıca mevzuat düzenlemeleri (varsa) ve kurumsal düzenlemeler (varsa) nelerdir?
  • Alanda 2000 sonrasında takip edilen başlıca politikalar nelerdir?
  • Yapılan düzenlemelerin ve yürütülen politikaların ne tür sonuçları olmuştur?
  • Alanda temel göstergeler yıllar içinde nasıl değişmiştir?
  • Alanda önümüzdeki dönemlerde ne türden değişimler beklenmektedir?

Projenin amacı; 2000 sonrasında Türkiye'nin iktisadi yapısında ve iktisat politikalarında yaşanan değişimleri tespit ederek döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunmaktır. Bu doğrultuda araştırmanın ilk bölümünde 2000'li yıllarda izlenen iktisat politikalarına zemin oluşturan gelişmeler ele alınmıştır. İktisat Politikaları başlıklı ikinci bölümde ise para, bankacılık, maliye ve dış ticaret gibi makroekonomik politika alanlarını ele alıp büyümenin kaynaklarını irdelenmiştir. Son bölümde bu politikaların topluma yansımaları bağlamında istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında izlenen politikaların kapsamlı bir değerlendirmesi sunulmuştur.

Yusuf Alpaydın
Yusuf Alpaydın

Koordinatör

Taha Eğri
Taha Eğri

Araştırmacı

Yunus Kaya
Yunus Kaya

Araştırmacı

Bahar  Baysal
Bahar Baysal

Araştırmacı

Bilge  Gürsoy
Bilge Gürsoy

Araştırmacı

Cengiz Ceylan
Cengiz Ceylan

Araştırmacı

Cüneyt  Dinç
Cüneyt Dinç

Araştırmacı

Elife  Akiş
Elife Akiş

Araştırmacı

Furkan Yıldız
Furkan Yıldız

Araştırmacı

Halil Tunalı
Halil Tunalı

Araştırmacı

Şuayyip Çalış
Şuayyip Çalış

Araştırmacı

Ünal Çağlar
Ünal Çağlar

Araştırmacı

Yusuf Kaya
Yusuf Kaya

Araştırmacı