GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Zihin Felsefesi Okumaları


Felsefe tarihinin erken dönemlerinde de kökleri olmakla birlikte çağdaş dönemde üzerinde çokça tartışma yürütülen en önemli alanlardan birisi de zihin felsefesidir. Tarihsel süreç içinde yeni meselelerin de dahil olmasıyla zihin felsefesi disiplini içindeki tartışmalar giderek incelmiş, felsefenin diğer disiplinlerine benzer şekilde bizatihi zihin felsefesi disiplininin kendi içinde de yoğun bir tartışma alanı ve buna bağlı olarak her geçen gün hala artmakta olan geniş bir literatür oluşmuştur. Bu sekiz haftalık okumalar boyunca zihinsellik, fiziksellik, öznellik, nesnellik, zihin-beden ilişkisi, bilinç gibi temel problemler hakkında takındıkları tutumlar üzerinden çağdaş zihin felsefesindeki bazı temel yaklaşımların ve bu yaklaşımlara yöneltilen belli başlı eleştirilerin incelenmesi ve tartışılması amaçlanmaktadır. Derse ve tartışmalara dahil olabilmeleri bakımından katılımcılardan her haftanın konusuyla ilgili metinleri okumaları beklenmektedir. 

Not: Programdaki okumalar nihai olmayıp okumalara ekleme yapılacak ve her hafta katılımcılara bildirilecektir.

BAŞVURU


Program öncesinde gerekli görülen ön okumalar

  1. Şeref Günday, Zihin Felsefesi, Asa, 2002
  2. Gilbert Ryle, Zihin Kavramı, Doruk, 2011
  3. Paul Churchland, Madde ve Bilinç, Alfa, 2012.
  4. Michael Bruce-Steven Barbone, Batı Felsefesindeki 100 Temel Mesele, İletişim, 2014 (Zihin felsefesi kısmı, s. 395-473).
  5. Antti Revonsuo, Bilinç-Öznelliğin Bilimi, Küre, 2016 (Birinci Kısım: Bilinç Biliminin Arkaplanı 1. Bilinç Biliminin Felsefi Temelleri 2. Bilinç Biliminin Tarihsel Temelleri), s. 35-125)
  6. Daniel C. Dennet, Bilinç Açıklanıyor, Alfa, 2017
  7. Susan Blackmore, Bilinç Üzerine Konuşmalar, Küre, 2017.
  8. John Searle, Bilincin Gizemi, Küre, 2018.
  9. Saffet Murat Tura, Zor Problem: Bilinç-bilinç nörobiyolojisinin fenomenal dünya yorumu, Metis, 2018
  10. Stephen Priest, Zihin Üzerine Teoriler, Litera, 2018.


Program izlencesi

1. hafta

Zihin felsefesine giriş, zihin felsefesi nedir, metafiziksel öncüller, zihin-beden ilişkisi, zihinsel fenomenin çeşitleri

2. hafta

Zihin felsefesindeki temel yaklaşımlara genel bakış, düalizm, gayrı maddi bir cevher olarak zihin: Kartezyen düalizm

3. hafta

Davranışçılık, Zihin ve Davranış 

4. hafta

Özdeşlik teorisi, Beyin Olarak Zihin: Psikonöral Özdeşlik Teorisi 

5. hafta

Hesaplayan Makine Olarak Zihin: Makine İşlevselciliği

6. hafta

Nedensel Bir Sistem Olarak Zihin: Nedensel-Teorik İşlevselcilik 

7. hafta

Bilinç nedir? Bilinç, Bilinç Çeşitleri, Fenomenal Bilinç-Erişim Bilinci

8. hafta

Bilinç ve Zihin-Beden Problemi 

Tarih Saat Yer
15 Mart 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
22 Mart 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
29 Mart 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
05 Nisan 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
12 Nisan 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
19 Nisan 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
26 Nisan 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
03 Mayıs 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği