GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Felsefe Risaleleri

Taşköprîzâde Külliyatı’nın dördüncü cildi Taşköprîzâde’nin felsefe alanında yazdığı dört risaleyi kapsamaktadır. Bu anlamda Felsefe Risaleleri cildinde Ravzu’d-Dekâik fî Hadarâti’l-Kakâik: Hakikat Mertebelerindeki İncelikler adlı metin Kübra Şenel tarafından; Tebyînü’d-Dekâik fî Ta’yîni’l-Hakâik: Hakikatleri Belirlemedeki İncelikler ve İsbâtü Cevâzi’l-Halâ bi-Delîli’s-Safhati’l-Melsâ’: Pürüzsüz Yüzey Deliliyle Boşluğun İmkânının İsbâtı Cahid Şenel tarafından; Kavâidü’l-Hamliyyât fî Tahkîki Mebâhisi’l-Külliyât: Tümellerle İlgili Sorunların Tahkikinde Yüklemelerin Kuralları M. Zahid Tiryaki tarafından tahkik ve tercüme edilmiştir. Bu ciltle birlikte Taşköprîzâde’nin felsefe alanıyla ilgili metinleri ilim dünyasının ilgisine sunulmuştur. Diğerlerinde olduğu gibi İLEM ve İSTEV’in ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda hazırlanan bu eser, İhsan Fazlıoğlu ve İbrahim Halil Üçer editörlüğünde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları’ndan çıkmıştır.

Özellikleri:

ISBN: 978-605-66953-3-9

Çıkış Tarihi: Kasım 2016

Yayınevi: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları

Sayfa Sayısı: 198