GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Seyyahların Gözüyle Timbuktu

Fatma Akpınar'ın "Seyyahların Gözüyle Timbuktu" başlıklı sunumunu Halil İbrahim Erol'un moderatörlüğünde dinleyeceğiz!

Bu sunum, 14. ve 16. yüzyıllar arasında sahip olduğu muazzam zenginliği ile tarihte yer edinen Batı Afrika şehirlerinden Timbuktu üzerinedir. Mali ve Songay İmparatorluklarının himayesi altında bulunmuş olan Timbuktu, her iki döneminde de Bilâdüssûdan’ın ticaret havzalarında merkezi bir konuma sahip olmuştur. Özellikle altın ticaretinin aktif olarak yapıldığı bu şehir, uzun yıllar Avrupalılar tarafından ulaşılmaya çalışılan bir mekân halindeydi. Coğrâfî bilgi noktasındaki yetersizlik ve Afrika içlerinin tabiatına âşinâ olmamak gibi hususlar Timbuktu’yu târihi süreç içerisinde Batılılar nezdinde uzaklığın sembolü haline getirmiştir. Yine bu hususlarla alâkalı olarak, Afrika içlerinde yer alan bu zengin şehre ulaşma arzusu ölümü göze almakla adeta eşdeğer bir konumda olmuştur. Bu çalışma öncelikli olarak Timbuktu’ya ulaşmaya çalışan veya buraya ulaşmayı başaran seyyahların aktardıklarını ele almaktadır. Farklı milletlerden olan ve farklı inançlara sahip seyyahların seyahatnâmeleri ışığında, sundukları ‘Timbuktu’ tarifleri aktarılacak ve gözlemleri değerlendirecektir. Son olarak, târihin farklı aralıklarında kaleme alınmış seyahatnâmeler vesilesi ile şehre dâir elde edilen bilgiler, Afrika’yı dünya târihinin kenarında tutmaya çalışan yaygın anlayışı analiz etme imkânı sunacaktır.

Soru-cevap merkezli olacak program 23 Haziran 2022 Perşembe günü saat 18.00’de İLEM Teras Salon’da gerçekleşecek. Tarih Çalışmaları Merkezi bünyesinde gerçekleşecek sunuma ilgili olan herkes davetlidir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
23 Haziran 2022 18:00 19:30 İLEM (Yüz yüze)