GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN
İLEM Siyaset, mukayeseli yöntemlerin uygulandığı başta siyaset ve hukuk disiplini olmak üzere birçok bilim dalının desteğini alarak nitelikli analizler ve araştırma süreçlerinin yaygınlaştırılmasını, bu bilgi ve pratiğin nesillere aktarılmasını gaye edinmektedir. İLEM Siyaset, İslam ve Türk siyaset düşüncesi, Müslüman dünyanın meseleleri, insan hakları, hukuk düşüncesi, Tanzimat düşüncesi, şehir ve siyaset çalışmaları gibi araştırma alanlarını kendine öncelikli çalışma alanı olarak belirlemiştir.

İLEM Siyaset; keskin sınırlarla ayrıştırılmış, bütünden kopuk ve bağlantısız ilmi anlayış yerine bilimsel problem alanlarına odaklanan, disiplinlerarası ve çok disiplinli çalışmalara imkân tanıyan bir anlayışı benimsemiştir. Buradan hareketle çalışma grubu, mukayeseli yöntemlerin uygulandığı başta siyaset ve hukuk disiplini olmak üzere birçok bilim dalının desteğini alarak nitelikli analizler ve araştırma süreçlerinin yaygınlaştırılmasını, bu bilgi ve pratiğin nesillere aktarılmasını gaye edinmektedir. Böylelikle; bilgi üretme ve uygulama, ilgi alanındaki araştırmalara öncülük etme işlevi yürütmekte, ilmi sorunlara kalıcı çözüm önerisi sunmayı hedeflemektedir.

İLEM Siyaset; İslam ve Türk siyaset düşüncesi, Müslüman dünyanın meseleleri, insan hakları, hukuk düşüncesi, Tanzimat düşüncesi, şehir ve siyaset çalışmaları gibi araştırma alanlarını kendine öncelikli çalışma alanı olarak belirlemiştir. Bu amaca erişmek için merkezin; belirlemiş olduğu odak alanlar kapsamında kısa, orta ve uzun vadede okuma programları, dersler, yuvarlak masa toplantıları, konferanslar, paneller, sempozyumlar, araştırma projeleri gerçekleştirmesi planlanmaktadır.

İLEM Siyaset, ulusal ve uluslararası ölçekte gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği programlar ve bunların somut çıktılarıyla akademik kurumların ve sivil toplum örgütlerinin, bağımsız araştırmacıların hedef odaklı güncel çalışmalarını yakından takip etmekte olup, hür ve özgün akademik düşünce zemininin inşasına katkı sağlamayı kendine ilke edinmiştir.