GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

10 Haziran 2023

İktidarın Kuruluşu: Kökenler ve Meşruiyet

İslam Siyaset Düşüncesi Projesi (İSD), siyaset düşüncesine dair İslam’ın modern öncesi döneminde tartışılan meselelerini yeniden kazanarak günümüz ilim ve fikir dünyasının gündemi haline getirmek ve böylece hâlihazırdaki siyasi sorunların tespit, tahlil, tenkit ve çözümünde geçmiş birikimden azami ölçüde istifade etmeyi amaçlamaktadır. İSD’nin bu çalışmalar vasıtasıyla özellikle şahıs, mefhum, mesele, müessese, dönem, literatür ve bölge boyutlarında uzmanlar yetiştirmeye imkan verecek bir proje olması hedeflenmektedir. Proje İLEM ve Sultanbeyli Belediyesi iş birliğinde yürütülmektedir.

İslam Siyaset Düşüncesi Projesi’nin beşinci çalıştayı olarak planlanan İktidarın Kuruluşu: Kökenler ve Meşruiyet çalıştayında iktidarın kökenleri kelam, felsefe, fıkıh ve siyasetname gelenekleri olarak 4 taraftan kuşatılacaktır. Bu 4 geleneğin her biri bir oturumda detaylı bir şekilde tartışılacak olup bu geleneklerin siyaset düşüncesinde iktidarın nasıl kurulduğu ve hangi kavramsal araçlarla meşrulaştığı sorusuna cevap aranacaktır. 

Çalıştay ilk oturumda kelami siyaset düşüncesinin Mutezili, Eşari, Maturidi ve Şii geleneklerdeki hem teorik belirleyenleri hem pratik belirleyenleri hem de bu belirleyenler arasındaki ilişkisellik ele alınacaktır. İkinci oturumda İslam siyaset düşüncesinin felsefî kökenlerine ve felsefî literatürdeki açıklama biçimlerine Platon ve Aristoteles’ten başlayarak Farabi, İbn Sina ve İbn Haldun bağlamında odaklanılacaktır. Üçüncü oturum İslam siyaset düşüncesinin fıkhî kökenlerine ve açıklama biçimlerini ele alacaktır. Dördüncü oturumda ise siyasetnâme geleneği, iktidarın kuluşundan daha ziyade onun pratikleriyle ve bu pratiklerin hangi ilke ve kavramlarla meşrulaştığı sorunuyla ilgili olduğu için siyasetname geleneği bağlamında iktidarın kuruluşu sorunundan daha çok onun meşruiyeti sorunu gündeme getirilecek.

Katılım: Program, 10 Haziran 2023 tarihinde İLEM teras salonda yüz yüze gerçekleştirilecektir. İlgili olan herkesin katılımına açıktır.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
10 Haziran 2023 09:00 10 Haziran 2023 18:10 İLEM (Yüz yüze)