GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

03 Şubat 2023

Uluslararası Hukukta Kara Ülkesi ve Sınırları

Siyaset Çalışmaları Merkezi Sunumları güncel meseleleri ele alıyor, tamamlanan çalışmaları yeni bakış açılarıyla inceliyor ve akademik gündeme dahil ediyor.

Siyaset Çalışmaları Merkezi'nin düzenlediği sunuma Ali Osman Karaoğlu konuk oluyor. Ali Osman Karaoğlu'nun “Uluslararası Hukukta Kara Ülkesi ve Sınırlarının Belirlenmesi” başlıklı kitap çalışmasından hareketle konuyu inceleyeceği programda Hüseyin Önal moderatörlük yapacak.

Tarih boyunca insan toplulukları duvar inşa ederek, nehirleri takip ederek, yerleşim yerlerini dikkate alarak veya diğer başka metotlarla sınırlar belirlemiş, coğrafi keşifler ve teknolojik gelişmelerin etkisi ile zamanla kara ülkesinin sınırları daha net çizilmeye başlanmıştır. Böylece kara ülkesi ve sınırlarına ilişkin ilkeler gittikçe uluslararası hukuk içerisinde daha çok yerleşik hale gelmeye başlamış ve hem sömürgecilik faaliyetinin derinleştiği 16-20. yüzyıllar arasında hem de sömürgelerin dağıldığı 1945 sonrası dönemde sıklıkla başvurulan araçlar haline gelmiştir. Ancak kara ülkesi ve sınırlarının belirlenmesi günümüzde de önemli bir uluslararası hukuk meselesi olarak güncelliğini korumaktadır. Zira Kırım, Dağlık Karabağ, Keşmir, Filistin, Chagos gibi bölgelere veya statüsü tartışmalı adalar ve kayalıklara ilişkin birçok uyuşmazlık hala devam etmektedir. Bu açıdan bakıldığında devletler arasında ülke ve sınır uyuşmazlıklarının azaltılması uluslararası barış ve güvenliğin korunması açısından da önem arz etmektedir.

Devletler, ülke sınırlarının korunmasını hayati önemde görmekte ve bazen kuvvet kullanmaya başvurabilmektedir. Birtakım bölgelerde merkezi hükümet ile ayrılıkçı hareketler arasındaki mücadele daha sonra ülke ve sınır uyuşmazlığı olarak devam edebilmektedir. Bu sunum devletlerarası uyuşmazlıklar ve uluslararası yargı kararları ışığında kara ülkesi ve sınırlarının belirlenmesine ilişkin temel hukuki çerçeveyi izah etmeyi amaçlamaktadır. Bu anlamda sömürgecilikten günümüze ülke ve sınır kavramı, Uluslararası Adalet Divanı’nın kara ülkesi ve sınırlarına ilişkin kararlarında kullandığı ölçütler, Türkiye tarihindeki uyuşmazlıklar ve kara ülkesinin sınırlarına ilişkin self-determinasyon veya kuvvet kullanma gibi sorunlar etraflıca tartışılacaktır.

Katılım: Soru-cevap merkezli olacak program 3 Şubat Cuma günü saat 18.00’de İLEM Teras Salonda gerçekleştirilecektir. Programa ilgi duyan herkes davetlidir.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
03 Şubat 2023 18:00 03 Şubat 2023 19:15 İLEM (Yüz yüze)