GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN
İLEM Toplum, sosyal bilimlerin tarihi ve çağdaş meselelerini aktif ve eleştirel bir şekilde ele almayı, bu meseleler etrafında sahih bir düşüncenin inşa edilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Sosyal teori ve sosyal bilimlerde insanın mahiyeti ve anlamı, toplum ontolojisi, sosyal bilimler metodolojisi ve toplumsal değişim gibi temel tartışma alanlarında ve bu alanların farklı uzanımları etrafında çeşitli faaliyetler yürütmektedir.

İLEM Toplum, sosyal bilimlerin tarihi ve çağdaş meselelerini aktif ve eleştirel bir şekilde ele almayı, bu meseleler etrafında sahih bir düşüncenin inşa edilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Sosyal teori ve sosyal bilimlerde insanın mahiyeti ve anlamı, toplum ontolojisi, sosyal bilimler metodolojisi ve toplumsal değişim gibi temel tartışma alanlarında ve bu alanların farklı uzanımları etrafında çeşitli faaliyetler yürütmeyi hedeflemektedir. Söz konusu tartışmalar çalışma grubunun düzenleyeceği dersler, okuma grupları ve atölyelerle konunun uzmanlarının katkılarıyla derinlikli bir şekilde ele alınacak, çeşitli platformlarda geniş katılımlı bir şekilde müzakereye açılacaktır.

İLEM Toplum, süreç içinde oluşan birikimi çeşitli proje ve yayınlarla daha da somutlaştırarak ulusal ve uluslararası akademik kamuoyuna sunacaktır. İLEM Toplum bünyesinde görev alan sosyal bilimlerin farklı alanlarından hocalarımızın ve öğrencilerimizin katkılarıyla, söz konusu amaç ve hedefler doğrultusunda Çağdaş Türk Düşüncesinin icrasına zemin teşkil eden önemli bir muhit haline gelecektir.