Haberler

Bilginin Nesnelliği Problemi Seminerleri

Nesnel bilgi, nesnel olmayan bilgi türlerinden farklı olarak, özneye ait her tür yargı ve hükümden bağımsız olarak “gerçekliğin saf bir bilgisi” şeklinde tarif edilmiş bir bilgidir. Özünde nesnel bilginin nesnelliği, kuramsal yapının nesnelliğinden ...

Selami Varlık ile Hermeneutik Bir Yöntem midir? Dersleri Başlıyor

İLEM İhtisas Çalışmaları Felsefe Çalışma Grubu, çağdaş felsefe ile ilgilenen ve lisansüstü çalışmalar yapan öğrencilere yönelik “Hermeneutik Bir Yöntem midir?” başlığı altında yeni bir ders başlatıyor. “Hermeneutik Bir Yöntem midir?” dersi ile ...

Muhalefet Seminerleri Başlıyor

Türkiye’de son yıllarda sıkça tartışılan bir konu olan “Muhalefet” İLEM’de farklı bakış açıları ile ele alınıyor. Seminerlerin odak noktasını muhalefetin özü, kavramsal analizi, İslam siyasi tarihi ve düşüncesindeki karşılığı, Türkiye’de tarihsel ...

Adem Çaylak'ın Sunumu İptal Edildi

Daha önce 31 Mayıs cumartesi günü saat 18:00'de yapılacağı duyurulan, Türkiye’de 1950 Sonrası Toplumsal ve Siyasal Muhalefet başlıklı sunum iptal edilmiştir. Muhalefet seminerleri kapsamında gerçekleştirilen ve Adem Çaylak tarafından sunumu ...

2nd International ILEM Summer School

ILEM is willing to share its own intellectual experience with academics, researchers and intellectuals from different geographies and to benefit from their experiences as well. To achieve this aim, 2nd International Istanbul Summer School will be ...

İLEM Politika Notlarının Üçüncüsü Yayımlandı

İlmi Etüdler Derneği’nin kamuoyuna yönelik bilgi ve politika önerilerinin paylaşıldığı İLEM Politika Notları'nın yenisi yayınlandı. Araştırmacı Arife Gümüş tarafından kaleme alınan "Dershane Düzenlemesi Tartışmalarına Eğitsel Bir Bakış" başlıklı ...

İnsan ve Toplum’un 7. Sayısı 'Şehir' Dosyası İle Çıktı

İlmi Etüdler Derneği’nin yayımladığı İnsan ve Toplum Dergisi’nin “Şehir” dosyalı 7. sayısı yayımlandı. Türkiye’de sosyal bilimler alanında önemli bir yeri olan İnsan ve Toplum, EBSCO, Index Islamicus, CSA Sociological Index, IBSS, DOAJ, Ulrichs, ...

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Konya'da Gerçekleştirilecek

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), yüksek lisans ve doktora yapan genç bilim adamlarının ortak bir bakış açısı ve dil geliştirmelerini teşvik etmek maksadıyla 1. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi'ni düzenliyor. 29 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde ...

İLEM 10. Yıl Programı Coşkuyla Kutlandı

İLEM 10. Yıl Programı’nı 20 Mayıs Pazar günü Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde icra edildi. Kuruluşundan bugüne İlmi Etüdler Derneği’nin Müslümanları yeniden sahih ilimle buluşturma yolculuğuna eşlik etmiş, bu ufku ve zorlu yolculuğu kalplerinde taşıyan ...

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Konya'da Yapıldı

29 Haziran Cuma günü başlayan Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi 1 Temmuz Pazar günü Konya’da nihayete erdi. İlmi Etüdler Derneği (İLEM)’nin düzenlediği, GLOPOL’un destek verdiği kongre, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ...

İnsan & Toplum Dergisinin Üçüncü Sayısı Çıktı

İlk sayısı Haziran 2011’de çıkan İnsan ve Toplum dergisinin üçüncü sayısı yayımlandı. İnsana ve topluma dair problemleri birbiriyle ilişkili bir biçimde, disipliner sınırlara hapsolmadan ele alan İnsan ve Toplum,üçüncü sayısında da sosyal, beşerî ve ...

İLEM'de Film Gösterimi: Ekümenopolis - Ucu Olmayan Şehir

Geçtiğimiz Mayıs ayında sinemalarda gösterime giren, öncesinde, pek çok üniveriste ve sivil toplum kuruluşunda da gösterimi başlamış olan "Ekümenopolis - Ucu Olmayan Şehir" başlıklı belgesel film, Türkiye'de İstanbul başta olmak üzere bütün ...

İş Ahlakı Dergisinin Yeni Sayısı Çıktı!

İGİAD tarafından yayımlanan İş Ahlakı Dergisi'nin 9. Sayısında farklı ve çarpıcı konular dikkat çekiyor:  Üniversite Öğrencilerinin ve Çalışanların İş Ahlakı Algılarının Karşılaştırılması, Tüccar Ahlakı, Mimarlıkta Meslek Etiği, Yıldırma ve İş ...

İnsan & Toplum Bu Sayısını 'Sekülarizm'e Ayırdı

Sekülarizm konusu, akademik ve entelektüel yazında epeyce gündem olmakla birlikte, farklı bakış, yöntem ve örnek olaylarla bu konunun yeniden işlenmeye muhtaç olduğu kanaatiyle elinizdeki sayıyı hazırladık. Zira Türkiye'de belli vurgular etrafında ...

İslam İktisadı Atölyesi Başladı

'İslam İktisadı Atölyesi'nin ilki 'Temel Kavramlar ve Fikirler' başlığı ile İGİAD (İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği), İLKE (İlim Kültür Eğitim Derneği) ve de İLEM (İlmi Etüdler Derneği)'in ortaklaşa girişimleri ile başladı.Türkiye, Mısır, ...

Sunar:' Felsefi Zeminin Oluşması İçin'

İktisadi çalışmalarda bakış açılarının gelişmesi için felsefi zeminin gelişmesi için bu atölyeyi gerçekleştiriyoruz.Birçok ülkeden alanında uzman katılımcı ile gerçekleştirilen İslam İktisadı Atölyesinin Aşılışında konuşma yapan Yönetim Kurulu ...

'Konu Bizi Heyecanlandırıyor'

İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Alkan yaptığı konuşmada İslam İktisadı Atölyesi ile gerçekleşecek olan çalışmaların kendilerini heyecanlandırdıklarını söyledi.İktisadi alanda yapılan çalışmalarda eksik kalan yönleri tamamlama gayesi içinde ...

'Tasavvur Bile Edemezdik, Daha Azına Kanaat Ederdik'

İslam İktisadı Atölyesinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Meclis Üyesi Sabri Orman, bu alanda yapılan önemli bir çalışma olduğuna dikkat çekti.Orman, İslami çalışmalardaki önemli gelişmelerle ilgili olarak:' ...

İslam İktisadı Kendini Yapılandırıyor

'İslam İktisadı Atölyesi'nin ilki 'Temel Kavramlar ve Fikirler' başlığı ile İGİAD (İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği), İLKE (İlim Kültür Eğitim Derneği) ve de İLEM (İlmi Etüdler Derneği)'in ortaklaşa girişimi ile gerçekleştirildi. İslam ...

Özel Eğitimlerle Fark Sağlıyoruz

Lisansüstü çalışma yapan araştırmacıların akademik verimliliklerine katkı sağlamak adına gerçekleştirdiğimiz nitel araştırma yöntemleri eğitimi tamamlandı.İlmi Etüdler Derneği olarak dönemsel olarak düzenlediğimiz özel eğitimler kapsamında nitel ...