GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

11 Mayıs 2024

İslam Siyaset Düşüncesi Projesi Nihayete Erdi!

İlmi Etüdler Derneği tarafından ilk aşaması 2016-2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen İslam Siyaset Düşüncesi Projesi’nin ikinci aşaması da tamamlandı. 2022 yılında Sultanbeyli Belediyesi’nin desteğiyle başlayan ve Ahmet Köroğlu ile Süleyman Güder’in genel yürütücülüğünü yaptığı projenin ikinci aşaması kapsamında önceden oluşturulan İslam Siyaset Düşüncesi Kataloğu genişletildi ve revize edildi. Bununla birlikte projenin bu ikinci aşamasında Ömer Türker yürütücülüğünde Klasik Dönem İslam Siyaset Düşüncesini Yeniden Anlamak üst başlığıyla bir alt proje yürütüldü. Bu alt proje kapsamda 4 kitap yayını, 2 konferans, 7 çalıştay ve 10 söyleşi gerçekleştirildi. Gerçekleşen bütün bu etkinliklerde İslam Siyaset Düşüncesi kapsamında henüz ele alınmamış meseleler tahlil edildi ve alana dair ilgisi olan araştırmacıların dikkatine sunuldu.

Gerçekleşen 10 söyleşide İslam Siyaset Düşüncesinde önemli bir yere sahip olan düşünürlerin bu alanda neşretmiş oldukları mühim eserler ele alındı. Bahsedilen düşünürlerin alana dair gerçekleştirmiş oldukları katkının yanında neşretmiş oldukları eserlerin mahiyetleri incelendi. Klasik Dönemi Tekrardan Düşünmek başlığı altında gerçekleşen 7 çalıştayın her birinde İslam Siyaset Düşüncesi çalışmalarında sıklıkla atıf yapılan kavramlar, düşünürler, dönemler, devletler ve akımlar ele alınarak çalışılmayan noktalara değinildi. Sıklıkla değinilen kavramların aslında ne anlama geldiği, düşünürlerin neyi ifade etmeyi çalıştığı gösterildi.  Yapılan 2 konferansta ise İslam Siyaset Düşüncesinde önemli bir yer tutan İktisat ve Şehir-Beden ilişkisinin sınırları tartışıldı. Bu tartışmalar sırasında meseleler çeşitli açılardan ele alınarak müşahhas ve mücerret anlamları da dahil olmak üzere neyi ifade ettikleri değerlendirildi. Gerçekleştirilen çalıştaylarda sunulan tebliğler kitaplaştırılarak ilgili araştırmacıların dikkatine sunuldu. Toplam 4 kitapta toplanılan tebliğlerle İslam Siyaset Düşüncesindeki sorular ve meseleler incelendi. “İslam Siyaset Düşüncesinde İktidar: Kökenler ve Meşruiyet Sorunu, İslam Düşüncesinde Adalet, İslam Felsefesinde Hakikat-Siyaset İlişkisi ve Erken Dönem İslam Siyaset Düşüncesi: Metin ve Yorumları” başlıklarına sahip olan kitaplar alanda yaşanan eksikliğin giderilmesi hususunda önemli bir yer tutması beklenmektedir.

Proje kapsamında yürütülen bir diğer önemli faaliyet olarak, bu alanda tek olma özelliğine sahip olan İslam Siyaset Düşüncesi Katalog çalışması ile de miladi 7. yüzyıldan 19. Yüzyıla 800 eser belirli tasniflemelere tabi tutularak açıklamalı ve ayrıntılı künye bilgileriyle birlikte kataloglandı. Özgür Kavak’ın yürütücülüğünde gerçekleşen bu çalışma şu ana kadar ulusal ve uluslararası camiada bu alanda yapılmış en kapsamlı katalogdur. Ancak bu katalog her ne kadar şu ana kadar yapılmış en kapsamlı çalışma olsa da incelediği döneme yönelik pek çok eserin daha eksik olduğu tespit edilmiş, bunlar kayıt altına alınmıştır. Bu yönüyle katalog çalışması hem izahlı olması hem de ele aldığı dönem itibarıyla İslam siyaset düşüncesi açısından Türkiye’de ve Dünya’da ilk olma özelliği taşımaktadır. Katalog çalışmasına ulaşmak için: https://islamsiyasetdusuncesi.com/katalog adresi kullanılabilir.

Katalog çalışmasıyla beraber yapılan bütün etkinliklerin bilgilerinin bulunduğu ve projeyle alakalı bütün gelişmelerin duyurulduğu Web sitesi de kullanıcıların istifadesine aktif bir şekilde sunuldu. Projeyi yakından takip etmek için: https://islamsiyasetdusuncesi.com/ aktif hale getirildi.