GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

02 Mayıs 2024

İLEM Olağan Genel Kurul Duyurusu

İlmi Etüdler Derneği, Olağan Genel Kurulu’nun 17.05.2024 tarihinde saat 11:00’de dernek merkezinde aşağıdaki gündemle toplanmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 31.05.2024 tarihinde aynı yer ve saatte, aynı gündemle yapılmasına karar verildi. 

Üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur. 

Gündem:

1-Açılış ve yoklama 

2-Başkanın açılış konuşması 

3-Divan kurulunun teşekkülü 

4-Yönetim kurulu tarafından faaliyet raporunun sunumu, mali raporlarının okunması,

gelir ve gider hesaplarının görüşülmesi,

5-Denetleme kurulu raporlarının okunması, 

6-Yönetim kurulunun ibrası, 

7-Dernek organlarının seçilmesi, 

8-Dilek ve temenniler 

9-Kapanış