Haberler

Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri Eğitimi

Alanlarında uzman hocalarımız tarafından yürütülecek olan Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri Eğitimi ile katılımcılara, bilimsel bakış açısı, yöntemin kullanılmasında temel istatistiksel tekniklere ilişkin yeterlilik kazandırılması hedefleniyor. ...

Bilimsel Bilgi Kaynaklarının Stratejik Kullanımı Eğitimi

İlmi Etüdler Derneği (İLEM)'nde lisansüstü ve doktora sonrası çalışmalarına devam eden tüm akademisyenlerin katılabileceği bilimsel bilgi kaynaklarının stratejik kullanımına yönelik bir eğitim düzenlenecektir. Bu eğitimde bilimsel bilgi ...

Medeniyeti Anlamak

İstanbul'da, 9-10 Şubat tarihinde 'medeniyet' kavramı uluslararası bir sempozyumla tartışılacak. İLKE Derneği, İlmi Etüdler Derneği ve Üsküdar Belediyesi'nin ortaklığı ile gerçekleşecek sempozyum 'Yüceltme ve Reddiye Arasında Medeniyeti Anlamak' ...

İLEM İhtisas Programı Kayıtları Uzatılmıştır

İLEM İhtisas Programının daha önceden yapılan duyurusuna göre son başvuru tarihini 24 Şubat 2013 Pazar günü olarak duyurmuştuk. İLEM İhtisas Programı kapsamında gerçekleşen bazı güncellemeler neticesinde İLEM İhtisas Programının son başvuru tarihi ...

Yetişkinlerin Din Eğitimine Bakışları ve Din Eğitimi İhtiyaçları

Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) ile İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, 16 Mart 2013 Cumartesi günü 'Yetişkinlerin Din Eğitimine Bakışları ve Din Eğitimi İhtiyaçları' başlıklı araştırma raporunun öne çıkan sonuçlarını paylaşacağı bir panel ...

Vakıf, Hukuk Ve Toplum

Vakıf müessesesi, İslam toplumunda kendine özgü bir şekilde vücuda gelmiş; tarihsel süreç içerisinde de küçük yapıda ve bireysel tarzdaki uygulamalardan çok geniş yapılı ve toplumsal bir kurum haline evrilmiştir.Günümüzde vakıf müessesesi; tarih, ...

Kalanlara Selam Olsun

Kütahya'da çekimi gerçekleştirilen ve Mehmet Dumlu’nun son görüntülerinin yer aldığı, Prof. Dr. Bilal Kemikli'nin konuk olarak katıldığı Sunullah Gaybi Baba'nın hayatından kesitlerin anlatıldığı "Kalanlara Selam Olsun" isimli belgesel 24 Temmuz ...

İLEM Eğitim Programı Başvuruları Başladı

Karşı karşıya kaldığımız meselelere Müslümanca bakmak ve bu doğrultuda çözüm arayışı içinde olmak yeryüzündeki var oluş gayesinin şuurunda olan ve vakti kuşanan (ibnü’l-vakt ) her bir ilim yolcusu için bir gerekliliktir. Çalışmalarını bu doğrultuda ...

İLEM İhtisas Programı Güz 2013 Başvuruları Başladı

İlmî geleneğimizi sürdüren ilim  adamlarının yetişmesine zemin  oluşturarak insanlığın sorunlarına kalıcı çözümler üretmek gayesiyle 2002 yılında yola çıkan  İlmi Etüdler Derneği (İLEM), her geçen gün artan ilmî faaliyetleri ve zenginleşen ders ...

Bedenin Anlamı ve Sınırları-I

Günümüzde “beden” sadece bireysel bir ilgi ve alaka sahası, bireyin mahremiyet alanı olmaktan çıkmış tıptan sosyolojiye, siyasetten iletişime (medyaya) bir çok ilmî disiplinin çalışma mevzusu haline gelmiştir. Foucault’dan beri siyasal iktidarın ...

Ahlakın Temeli Üzerine Konuşmalar - II

İLEM (İlmî Etüdler Derneği) ve İLKE (İlim Kültür Eğitim Derneği) ortaklığında yürütülen “İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi” kapsamında “Ahlâkın Temeli”ni sorgulayan bir konuşma dizisi başladı.İlki 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Prof. Dr. ...

4+4+4 Eğitim Sisteminde Seçmeli Din Dersleri İmkânlar, Fırsatlar, Aktörler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İlk yılını geride bırakan yeni eğitim sistemi içerisinde yer alan seçmeli din derslerinin kamuoyundaki beklentileri ne ölçüde karşıladığı merak konusu olmuştur. İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, bu düşünce ile Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bahçekapılı’ya ...

Eleştirel Okuma Eğitimi

Eleştirel bir şekilde okuyor muyuz ki eleştirme alışkanlığımız olsun? Sahi, ne kadarımız bir metni notlar alarak okuyor? Profesyonel tarihçileri hedefleyerek soruyorum, ne kadarımız bir metnin referanslarını kontrol ediyor? O metnin orijinal ve ...

Nicel Araştırma Yöntemleri Eğitimi

İLEM’de akademisyen ve lisansüstü öğrencilerin araştırma yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgi birikimlerinin ve deneyimlerinin geliştirilmesi amacıyla Nicel Araştırma Yöntemleri Eğitimi düzenlenecektir. 8-23 Şubat  tarihleri arasında, Cumartesi ve ...

İLEM İhtisas Programı Başvuruları Başladı

2014 Bahar döneminde genişleyen konseptiyle yeni dönem hazırlıklarını tamamlayan ve birbirinden zengin içeriklerden oluşan İLEM İhtisas Programı başvuruları başladı.Bu dönem çalışma grupları ekseninde yeniden yapılandırılmış olan İLEM İhtisas ...

Modern Avrupa'nın Oluşumu Paneli

İstanbul Ticaret Üniversitesi Genç Gönüllüler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü bahar dönemi etkinliklerini 13 Mart Perşembe günü gerçekleşecek olan “Modern Avrupa’nın Oluşumu Paneli” ile başlatıyor.Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Lütfi ...

İLEM'de Düşünce Tarihi Dersleri Başlıyor

İLEM İhtisas Çalışmaları Felsefe Çalışma Grubu, Düşünce Tarihi dersleri başlatıyor. M.Sait Özervarlı ile gerçekleştirilecek olan  Düşünce Tarihi dersleri Antik Düşünce, İslam Düşüncesi, Batı Düşüncesi ve Türk Düşüncesi olmak üzere dört bölümden ...

Bedenin Anlamı ve Sınırları-II

Günümüzde “beden” sadece bireysel bir ilgi ve alaka sahası, bireyin mahremiyet alanı olmaktan çıkmış tıptan sosyolojiye, siyasetten iletişime (medyaya) bir çok ilmî disiplinin çalışma mevzusu haline gelmiştir. Seksenli yıllardan itibaren ...

İLEM Politika Notlarının İlki Yayımlandı!

İlmi Etüdler Derneği’nin kamuoyuna yönelik bilgi ve politika önerilerinin paylaşıldığı bir Politika Notları dizisinde ilk yazıyı İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Süleyman Elik kaleme aldı. Ahmedinejad Sonrası Türkiye-İran İlişkileri ...

İLEM Politika Notlarının İkincisi Yayımlandı!

İlmi Etüdler Derneği’nin kamuoyuna yönelik bilgi ve politika önerilerinin paylaşıldığı İLEM Politika Notlarının ikincisini Sakarya Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kömürcüoğlu kaleme aldı. 30 Mart 2014 Seçimleri: Yerelin Kentsel Dilini ...