Haberler

A Comparative Analysis of the Foreign Policy Perspectives in Two Latin American States: Brazil and Venezuela in the Twenty-First Century

İlmi Etüdler Derneği'nin akademik çevresindeki araştırmacılar tarafından hazırlanan tezlerin akademik dolaşıma sokulmasına katkıda bulunmak, tez yazarının edindiği tecrübe ve bilgiyi paylaşmak amacıyla düzenlediği Tez Atölyeleri, Süleyman Güder'in ...

''2000 Sonrası Türkiye İktisadının Değişimi'' kitabı çıktı.

Kitap, İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından yürütülen ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından desteklenen '2000 Sonrası Türkiye İktisadının Değişimi' başlıklı araştırmanın raporudur. Araştırma fiilen 2010 yılı Mart ayında başlayarak 2011 yılı ...

İLEM Tez Sunumları Murat Şentürk'ün sunumuyla devam ediyor

İlmi Etüdler Derneği'nin akademik çevresindeki araştırmacılar tarafından hazırlanan tezlerin akademik dolaşıma sokulmasına katkıda bulunmak, tez yazarının edindiği tecrübe ve bilgiyi paylaşmak amacıyla düzenlediği İLEM Tez Sunumları Murat Şentürk'ün ...

2000 Sonrası Türkiye İktisadının Değişimi Paneli

Türkiye' de 2000 sonrasında iktisadi yapıdaki değişimin geniş bir ekiple araştırıldığı projenin sonuçları düzenlenen panelle kamuoyu ile paylaşılıyor. Araştırma raporunun sunumunun ardından konunun uzmanları tarafından 2000 sonrasındaki iktisadi ...

Tarihçilik Mesleği: Türkiye'de Tarihçilik

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ilmi, siyasi, toplumsal ve iktisadi konularda özgün tez ve yaklaşım sahibi akademisyen ve araştırmacıların birikimlerini paylaşmak, daha derinlikli biçimde bu konuların tartışılmasını sağlamak amacıyla İLEM Seminerleri ...

2000 Yılı Sonrası Türk Tarım Politikalarının Değişimi

2000 Yılı Sonrası Türk Tarım Politikalarının Değişimi ve Bir Alan Çalışması: Kırklareli İli Örneğiİlmi Etüdler Derneği'nin akademik çevresindeki araştırmacılar tarafından hazırlanan tezlerin akademik dolaşıma sokulmasına katkıda bulunmak, tez ...

Siyaset Biliminde Yeni Eğilimler

İlmi Etüdler Derneği’nin çeşitli disiplinlerdeki yeni sorular, çalışma alanları metodolojiler ve yeni yaklaşımları sorgulamak üzere düzenlediği Yeni Eğilimler Seminerleri Prof. Dr. Haluk Alkan’ın dernek merkezinde 26 Ocak Perşembe günü saat: ...

Hanefî Mezhebinde Kavâ'id İlmi ve Gelişimi

İlmi Etüdler Derneği'nin akademik çevresindeki araştırmacılar tarafından hazırlanan eserlerin akademik dolaşıma sokulmasına katkıda bulunmak, eser yazarının edindiği tecrübe ve bilgiyi paylaşmak amacıyla düzenlediği İLEM Sunumları Necmettin ...

İLEM İhtisas Programı Başlıyor

İlmi Etüdler Derneği’nin akademik çalışmalarda bulunmak isteyen lisansüstü öğ­rencileri için hazırladığı İLEM İhtisas Programı 2012 Bahar dönemi başlıyor.İlmi geleneğimizi sürdüren ilim adamlarının yetişmesi­ne zemin oluşturmak gayesiyle on yıldır ...

İslam Miras Hukukunda Asabe Yoluyla Mirasçılık

İlmi Etüdler Derneği'nin akademik çevresindeki araştırmacılar tarafından hazırlanan eserlerin akademik dolaşıma sokulmasına katkıda bulunmak, eser yazarının edindiği tecrübe ve bilgiyi paylaşmak amacıyla düzenlediği İLEM Sunumları Abdurrahman ...

Turgut Cansever'de Şehir ve Mimari

Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER), İlmi Etüdler Derneği (İLEM), 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü şehir ve mimari üzerine yaptığı çalışmalarla düşünce dünyamıza büyük katkılar sağlamış olan Turgut Cansever'i vefatının üçüncü yılında bir panelle ...

İktisatta Yeni Eğilimler Semineri

İlmi Etüdler Derneği'nin çeşitli disiplinlerdeki yeni sorular, çalışma alanları metodolojiler ve yeni yaklaşımları sorgulamak üzere düzenlediği Yeni Eğilimler Seminerleri Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'ın 10 Mart Cumartesi günü saat 17:00'de sunacağı ...

Şehir Araştırmalarında Yeni Eğilimler

İlmi Etüdler Derneği'nin çeşitli disiplinlerdeki yeni sorular, çalışma alanları metodolojiler ve yeni yaklaşımları sorgulamak üzere düzenlediği Yeni Eğilimler Seminerleri Yrd. Doç. Dr. Murat Şentük’ün 15 Mart Perşembe günü saat 17:00'de dernek ...

Düzenleyici Ekonomi Çağında Devlet Piyasa İlişkisi

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ilmi, siyasi, toplumsal ve iktisadi konularda özgün tez ve yaklaşım sahibi akademisyen ve araştırmacıların birikimlerini paylaşmak, daha derinlikli biçimde bu konuların tartışılmasını sağlamak amacıyla İLEM Seminerleri ...

İslam İktisadı Seminerleri 2

İktisadi yaşamı salt iktisat biliminin öngörüleri değil toplumun din, kültür, örf gibi iç dinamikleri de belirlemektedir. Hayatın her alanını kuşatan bir tevhid dini olarak İslam iktisadi hayatının nasıl olması gerektiği hakkında bir takım ilkeler ...

Postkolonyal Afrika Sineması

İlmi Etüdler Derneği'nin akademik çevresindeki araştırmacılar tarafından hazırlanan eserlerin akademik dolaşıma sokulmasına katkıda bulunmak, eser yazarının edindiği tecrübe ve bilgiyi paylaşmak amacıyla düzenlediği İLEM Sunumları Yusuf Ziya ...

Öykücü Cemal Şakar İLEM'de

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ilmi, siyasi, toplumsal ve iktisadi konularda özgün tez ve yaklaşım sahibi akademisyen ve araştırmacıların birikimlerini paylaşmak, daha derinlikli biçimde bu konuların tartışılmasını sağlamak amacıyla İLEM Seminerleri ...

1990'lı Yıllarda Türkiye'de Siyasal Liberalizm

İlmi Etüdler Derneği'nin akademik çevresindeki araştırmacılar tarafından hazırlanan eserlerin akademik dolaşıma sokulmasına katkıda bulunmak, eser yazarının edindiği tecrübe ve bilgiyi paylaşmak amacıyla düzenlediği İLEM Sunumları Ahmet Köroğlu’nun ...

Etno-Milliyetçilik ve Türkiye'de Toplumsal Meselelere Yansıması

Akademik çalışmaları her yıl bir konferans ile sonlandıran İlmi Etüdler Derneği’nin 2011-2012 Kapanış Konferansı’nı milliyetçilik ve ulus devlet alanında yaptığı çalışmalar ile tanınan Doç. Dr. Ahmet Yıldız verecek. "Etno-Milliyetçilik ve Türkiye’de ...

Kurumlar, Kurumsallaşma ve Kurumsal Değişim

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ilmi, siyasi, toplumsal ve iktisadi konularda özgün tez ve yaklaşım sahibi akademisyen ve araştırmacıların birikimlerini paylaşmak, daha derinlikli biçimde bu konuların tartışılmasını sağlamak amacıyla İLEM Seminerleri ...