Haberler

İLEM İhtisas Programı Güz 2013 Başvuruları Başladı

İlmî geleneğimizi sürdüren ilim  adamlarının yetişmesine zemin  oluşturarak insanlığın sorunlarına kalıcı çözümler üretmek gayesiyle 2002 yılında yola çıkan  İlmi Etüdler Derneği (İLEM), her geçen gün artan ilmî faaliyetleri ve zenginleşen ders ...

Bedenin Anlamı ve Sınırları-I

Günümüzde “beden” sadece bireysel bir ilgi ve alaka sahası, bireyin mahremiyet alanı olmaktan çıkmış tıptan sosyolojiye, siyasetten iletişime (medyaya) bir çok ilmî disiplinin çalışma mevzusu haline gelmiştir. Foucault’dan beri siyasal iktidarın ...

Ahlakın Temeli Üzerine Konuşmalar - II

İLEM (İlmî Etüdler Derneği) ve İLKE (İlim Kültür Eğitim Derneği) ortaklığında yürütülen “İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi” kapsamında “Ahlâkın Temeli”ni sorgulayan bir konuşma dizisi başladı.İlki 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Prof. Dr. ...

4+4+4 Eğitim Sisteminde Seçmeli Din Dersleri İmkânlar, Fırsatlar, Aktörler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İlk yılını geride bırakan yeni eğitim sistemi içerisinde yer alan seçmeli din derslerinin kamuoyundaki beklentileri ne ölçüde karşıladığı merak konusu olmuştur. İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, bu düşünce ile Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bahçekapılı’ya ...

Eleştirel Okuma Eğitimi

Eleştirel bir şekilde okuyor muyuz ki eleştirme alışkanlığımız olsun? Sahi, ne kadarımız bir metni notlar alarak okuyor? Profesyonel tarihçileri hedefleyerek soruyorum, ne kadarımız bir metnin referanslarını kontrol ediyor? O metnin orijinal ve ...

Nicel Araştırma Yöntemleri Eğitimi

İLEM’de akademisyen ve lisansüstü öğrencilerin araştırma yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgi birikimlerinin ve deneyimlerinin geliştirilmesi amacıyla Nicel Araştırma Yöntemleri Eğitimi düzenlenecektir. 8-23 Şubat  tarihleri arasında, Cumartesi ve ...

İLEM İhtisas Programı Başvuruları Başladı

2014 Bahar döneminde genişleyen konseptiyle yeni dönem hazırlıklarını tamamlayan ve birbirinden zengin içeriklerden oluşan İLEM İhtisas Programı başvuruları başladı.Bu dönem çalışma grupları ekseninde yeniden yapılandırılmış olan İLEM İhtisas ...

Modern Avrupa'nın Oluşumu Paneli

İstanbul Ticaret Üniversitesi Genç Gönüllüler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü bahar dönemi etkinliklerini 13 Mart Perşembe günü gerçekleşecek olan “Modern Avrupa’nın Oluşumu Paneli” ile başlatıyor.Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Lütfi ...

İLEM'de Düşünce Tarihi Dersleri Başlıyor

İLEM İhtisas Çalışmaları Felsefe Çalışma Grubu, Düşünce Tarihi dersleri başlatıyor. M.Sait Özervarlı ile gerçekleştirilecek olan  Düşünce Tarihi dersleri Antik Düşünce, İslam Düşüncesi, Batı Düşüncesi ve Türk Düşüncesi olmak üzere dört bölümden ...

Bedenin Anlamı ve Sınırları-II

Günümüzde “beden” sadece bireysel bir ilgi ve alaka sahası, bireyin mahremiyet alanı olmaktan çıkmış tıptan sosyolojiye, siyasetten iletişime (medyaya) bir çok ilmî disiplinin çalışma mevzusu haline gelmiştir. Seksenli yıllardan itibaren ...

İLEM Politika Notlarının İlki Yayımlandı!

İlmi Etüdler Derneği’nin kamuoyuna yönelik bilgi ve politika önerilerinin paylaşıldığı bir Politika Notları dizisinde ilk yazıyı İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Süleyman Elik kaleme aldı. Ahmedinejad Sonrası Türkiye-İran İlişkileri ...

İLEM Politika Notlarının İkincisi Yayımlandı!

İlmi Etüdler Derneği’nin kamuoyuna yönelik bilgi ve politika önerilerinin paylaşıldığı İLEM Politika Notlarının ikincisini Sakarya Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kömürcüoğlu kaleme aldı. 30 Mart 2014 Seçimleri: Yerelin Kentsel Dilini ...

Bilginin Nesnelliği Problemi Seminerleri

Nesnel bilgi, nesnel olmayan bilgi türlerinden farklı olarak, özneye ait her tür yargı ve hükümden bağımsız olarak “gerçekliğin saf bir bilgisi” şeklinde tarif edilmiş bir bilgidir. Özünde nesnel bilginin nesnelliği, kuramsal yapının nesnelliğinden ...

Selami Varlık ile Hermeneutik Bir Yöntem midir? Dersleri Başlıyor

İLEM İhtisas Çalışmaları Felsefe Çalışma Grubu, çağdaş felsefe ile ilgilenen ve lisansüstü çalışmalar yapan öğrencilere yönelik “Hermeneutik Bir Yöntem midir?” başlığı altında yeni bir ders başlatıyor. “Hermeneutik Bir Yöntem midir?” dersi ile ...

Muhalefet Seminerleri Başlıyor

Türkiye’de son yıllarda sıkça tartışılan bir konu olan “Muhalefet” İLEM’de farklı bakış açıları ile ele alınıyor. Seminerlerin odak noktasını muhalefetin özü, kavramsal analizi, İslam siyasi tarihi ve düşüncesindeki karşılığı, Türkiye’de tarihsel ...

Adem Çaylak'ın Sunumu İptal Edildi

Daha önce 31 Mayıs cumartesi günü saat 18:00'de yapılacağı duyurulan, Türkiye’de 1950 Sonrası Toplumsal ve Siyasal Muhalefet başlıklı sunum iptal edilmiştir. Muhalefet seminerleri kapsamında gerçekleştirilen ve Adem Çaylak tarafından sunumu ...

2nd International ILEM Summer School

ILEM is willing to share its own intellectual experience with academics, researchers and intellectuals from different geographies and to benefit from their experiences as well. To achieve this aim, 2nd International Istanbul Summer School will be ...

İLEM Politika Notlarının Üçüncüsü Yayımlandı

İlmi Etüdler Derneği’nin kamuoyuna yönelik bilgi ve politika önerilerinin paylaşıldığı İLEM Politika Notları'nın yenisi yayınlandı. Araştırmacı Arife Gümüş tarafından kaleme alınan "Dershane Düzenlemesi Tartışmalarına Eğitsel Bir Bakış" başlıklı ...

İnsan ve Toplum’un 7. Sayısı 'Şehir' Dosyası İle Çıktı

İlmi Etüdler Derneği’nin yayımladığı İnsan ve Toplum Dergisi’nin “Şehir” dosyalı 7. sayısı yayımlandı. Türkiye’de sosyal bilimler alanında önemli bir yeri olan İnsan ve Toplum, EBSCO, Index Islamicus, CSA Sociological Index, IBSS, DOAJ, Ulrichs, ...

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Konya'da Gerçekleştirilecek

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), yüksek lisans ve doktora yapan genç bilim adamlarının ortak bir bakış açısı ve dil geliştirmelerini teşvik etmek maksadıyla 1. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi'ni düzenliyor. 29 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde ...