Ahmet Köroğlu

İstanbul’da doğdu. 2009 yılında Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesinde “1990’lı yıllarda Türkiye’de Siyasal Liberalizm” başlıklı tez ile yüksek lisansını tamamladı. Doktora çalışmasın aynı üniversitede Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında “Türkiye'de İslamcı Söylemin Oluşumunda Tercümelerin Etkisi” başlıklı tezi ile tamamladı. 2015 yılından itibaren İstanbul Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkileri Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak akademik çalışmalarıma devam etmekte. Doktora eğitimim sırasında iki yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Columbia Üniversitesi bünyesinde yer alan Ortadoğu ve Güneydoğu Asya Çalışmaları Merkezinde misafir araştırmacı olarak bulundu. Türkiye Siyaseti, Siyasi Düşünceler, Entelektüel Tarih ve İslamcılık Düşüncesi üzerine çalışmalarını yürütmektedir.