GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

30 Mayıs 2018

1990'lı Yıllarda Türkiye'de Siyasal Liberalizm

Konuşmacı: Ahmet Köroğlu

İlmi Etüdler Derneği'nin akademik çevresindeki araştırmacılar tarafından hazırlanan eserlerin akademik dolaşıma sokulmasına katkıda bulunmak, eser yazarının edindiği tecrübe ve bilgiyi paylaşmak amacıyla düzenlediği İLEM Sunumları Ahmet Köroğlu'nun sunumuyla devam ediyor. Köroğlu, 2011 yılında İstanbul Üniversitesi'nde hazırladığı " 1990'lı Yıllarda Türkiye'de Siyasal Liberalizm" başlıklı yüksek lisans tezini 14 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'da bizlerle paylaştı.

Köroğlu bu sunumda Türkiye'de liberalizm ideolojisinin Türkiye'deki geçmişine ve  gelişimine projeksiyon tuttu. Siyasal liberalizm doksanlı yıllardaki Yeni Demokrasi Hareketi (YDH) ve Liberal Demokrasi Partisi (LDP)  gibi siyasi partiler ve İkinci Cumhuriyetçiler ile Liberal Düşünce Topluluğu (LDT)  gibi düşünce grupları örnekleri üzerinden incelendi.  Nilüfer Göle'nin liberal canlanma olarak adlandırdığı bu durumu tetikleyen hususları irdeleyecek olan Köroğlu, Türk siyasal hayatının ve Türk toplumunun temel gündemini oluşturan meselelerin siyasal liberalizmin kısa sure içinde siyasi sahneden çekilmesine yol açtığını tartışarak sunumunu bitirdi.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
14 Nisan 2012 17:00 14 Nisan 2012 18:30 İlmi Etüdler Derneği