Mehmet Özturan

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İslam Felsefesi alanında 'Fârâbî Epistemolojisinde Kesinlik Kavramı' başlıklı teziyle yüksek lisans derecesi aldı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimler Anabilim Dalı'nda 'Müteahhirîn Dönemi Mantığında Tasavvurât' başlıklı tezini savunarak doktor unvanını aldı. İlgi alanları arasında klasik mantık, İslam felsefesi, bilgi teorisi, dil bilimleri bulunan Özturan, hâlen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim görevlisidir.