GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Eleştirel Metin Okuma ve Yazma


Bilgilendirme ve bilgi edinme süreçlerimize eşlik eden en önemli araçlardan biri dildir. Dil sayesinde ifade ve istifade mümkün olmaktadır: Bir tezi ifade eder, dile getirilen bir tez ve kanıtından istifade ederiz. Her iki durumla da karşı karşıya olduğumuz açıktır. Bir makale-kitap yazarak veya okuyarak kimi zaman muhatabımızı bir iddia lehinde veya aleyhinde ikna etmeye çalışırız, kimi zaman da bizi bir sonuca ikna etmek isteyen yazarların tez ve kanıtları karşısında ikna olup olmayacağımıza karar vermeye çalışırız. İster bir iddiada bulunalım ister bir iddia ile karşı karşıya kalalım, her iki pozisyon, iddianın gerekçelendirilmesini gerektirmektedir. Argüman veya kanıtlama adını verdiğimiz iddia ve gerekçelerden oluşan bu yapının nasıl kurulacağı ve nasıl bir değerlendirmeye tabi tutulacağı eleştirel düşünme okuma- yazma faaliyetinin temel sorusudur. Yazarların nerede ve nasıl bir kanıtlama sunduklarını tespit etmek ciddi emek ister. Benzer şekilde, karşınızdakini ikna etmek için sunacağınız kanıtlamalar uzun düşünme ve kurgulama aşamalarından geçerek takdime hazır hale gelir.

Bu derste, argümanların nasıl kurulduğu ve nasıl değerlendirilebileceği incelenecektir. Bunun için geçerli kanıtlama biçimleri tespit edilerek farklı metinler üzerinde uygulamaları yapılacaktır.

Tarih Saat Yer
24 Ekim 2020 12:30 İLEM