GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Ahlâk Düşüncesi


Ahlâk düşüncesi, insan eylemlerinin niteliğine dair felsefî soruşturmaları içerir. Felsefe tarihinin bilinebilen başlangıcından beri, ahlâk düşüncesine dair meselelerin tartışıldığını görmekteyiz. Nitekim ahlâka dair felsefî soruşturmalar, kavram ve meselelerin çeşitlenmesiyle hâlihazırda devam etmektedir. Bu ders; felsefe tarihinin başlangıcından bugüne kadar ahlâk felsefesi alanında ortaya konan görüş ve tartışmaları içermektedir. Derste Antik Çağ, Orta Çağ Batı ve İslâm düşüncesindeki ahlâk düşüncesi tartışmalarının aktarımının ardından, Yeni Çağ ve Aydınlanma dönemindeki dönüşüm anlatılacak, bundan sonrasında ise modern ahlâk meseleleri ve bilhassa pratik ahlâk tartışmaları yoğun şekilde konu edilecektir. Konuların sıralanışı kronolojik olsa da, dersin işlenişinde ahlâk düşüncesinin problematik olarak sunulmasına da dikkat edilecektir. Ayrıca bahsi geçen bütün teorilerin aktarımında güncel meselelerle bağlantılar kurulmaya çalışılacaktır. On haftalık ders neticesinde katılımcıların ahlâk düşüncesinin tarihi, temel düşünürleri ve problemlerine dair kuşatıcı bir bilgi sahibi olmaları ve güncel meselelerde ahlâk felsefesine referansla düşünebilmeleri hedeflenmektedir.

Tarih Saat Yer
13 Şubat 2021 12:30 İLEM