GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Göç ve Mültecilik


Göç;tarih boyunca canlı bir olgu olarak karşımıza çıkmakla birlikte küreselleşme sürecinin yarattığı mal, hizmet ve insan akışı ile birlikte yeni bir boyut kazanmış ve toplumsal değişim ve hareketliliğin önemli bir bileşeni olmuştur. Bu anlamda göç konusu başta sosyoloji olmak üzere sosyal bilimler alanında gün geçtikçe ilginin arttığı bir alan olma hüviyeti kazanmaktadır.  Bu atölye kapsamında öğrencilere göçün küreselleşme ile birlikte kazandığı mahiyet, göç türleri, göç tarihi ve terminolojisine dair bir genel bir perspektif kazandırılması ve göçün toplumsal değişim ve hareketlilik üzerindeki etkisinin anlaşılmasına dönük bir akademik farkındalığın oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca Türkiye’nin tarihin farklı dönemlerinde edindiği göç tecrübesi, Türkiye’de iç ve dış göçün toplumsal dinamikleri ve ürettiği toplumsallıkta bu atölyenin konusunu oluşturmaktadır. 


Program Öncesi Öngörülen Okumalar

1- İbrahim Sirkeci, Filiz Göktuna Yaylacı,  Küresel Hareketlilik Çağında Göç Kuramları ve Temel Kavramlar 

2- Kemal H. Karpat, Osmanlıdan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler, Timaş Yayınları. İstanbul, 2019. s. 148-191

3- Zygmunt Bauman, Kapımızdaki Yabancılar, Çev. Emre Barca, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2019

Tarih Saat Yer
14 Temmuz 2021 17:00 İLEM