Vahdettin Işık

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını aynı üniversitede “II. Meşrutiyet’te ve Günümüzde Kültürel Yabancılaşma” teziyle yaptı. “II. Meşrutiyet Dönemi Türk Düşüncesinde Doğu-Batı Tartışmaları: İctihad ve Sırat-ı Müstakim Dergileri Örneği” başlıklı teziyle doktorasını verdi. Çağdaş Türk Düşüncesi, Eğitimin Felsefi ve Kurumsal Dönüşümü, Çağdaş İslam Düşüncesinin Meseleleri gibi konularda çok sayıda yayın yaptı. Yüzyılın İslamcı mirasının en önemli mecralarından birini oluşturan dergileri dijital bir platformda toplamayı ve kataloglamayı da içeren 1908’den 2008’e İslamcı Dergiler Projesi’ni hazırladı. Halen İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nde öğretim üyesi ve Enstitü Müdürü olarak çalışmaktadır.