Osman Demir

1974’te Ordu’nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise eğitimini Ünye’de tamamladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu. 1996-1999 yılları arasında M.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak “Kelâm İlmi Açısından Ricâlü’l-gayb” adını taşıyan tez ile yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl girdiği doktora programını 2006 yılında “İlk Dönem Kelâmcılarında Sebep-Sonuç İlişkisi” adını taşıyan tez ile bitirdi. 1998-2010 yılları arasında çeşitli özel eğitim kurumlarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 2010 yılından itibaren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ana bilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kelam tabiat felsefesi, ilk dönem kelâmı, din-bilim ilişkisi, güncel itikadi problemler gibi meseleler etrafında kaleme aldığı; makaleleri, sempozyum bildirileri, tercümeleri ve ansiklopedi maddeleri bulunmaktadır.