GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Osmanlı Ahlak Felsefesi

Hoca: Elmin Aliyev

Osmanlı Ahlak Felsefesi programının genel amacı, İslam ahlak felsefesinin XVI. yüzyıl Osmanlı düşünce hayatındaki serüvenine ana hatlarıyla ışık tutmaktır. Bu nedenle ilk önce ahlak ilminin mahiyeti açıklanarak diğer ilimlerle irtibatı irdelenecek ardından ise XVI. yüzyıl Osmanlı ahlak felsefesinin klasik kaynakları tahlil edilecektir. Programın yedinci haftasından itibaren Celaleddin Devvanî, Taşköprizâde ve Kınalızâde Ali Çelebî’nin ahlak eserleri siyak-sibak ilişkisi çerçevesinde okutulacak ve XVI. yüzyıl Osmanlı ahlak felsefesi bu eserler üzerinden anlatılacaktır. Her eserin anlatımı için 3 hafta ayrılmış olup, sonda konu, kavram ve problem temelli genel değerlendirmeler yapılacaktır. Programın son iki haftasında ise ahlâk ve siyaset-nâme literatürü bağlamında siyaset ahlakı konusu işlenecektir. 

Program İçeriği

1. HaftaBir Disiplin Olarak Ahlâk ve Diğer İlimlerle İlişkisi
2. HaftaOsmanlı Ahlak Felsefesi’nin Kaynakları-1 (Kindi, Farabî, İbn Sinâ)
3. HaftaOsmanlı Ahlak Felsefesi’nin Kaynakları-2 (Yahya b. Adi, Tûsî, İbn Miskeveyh)
4. HaftaOsmanlı Ahlak Felsefesi’nin Kaynakları-3 (Gazzâlî, Fahreddin Râzî)
5. HaftaOsmanlı Ahlak Felsefesi’nin Kaynakları-4 (Siraceddin Urmevî, Kutbuddin Şirâzî, Adudüddin Îcî)
6. HaftaOsmanlı Ahlak Felsefesi’nin Kaynakları-5 (Nasihat-nâme Literatürü)
7. HaftaCelaleddin Devvanî ve Ahlâk-ı Celalî Eseri-1
8. HaftaCelaleddin Devvanî ve Ahlâk-ı Celalî Eseri-2
9. HaftaCelaleddin Devvanî ve Ahlâk-ı Celalî Eseri-3
10. HaftaCelaleddin Devvanî’nin Ahlak Düşüncesi Üzerine Değerlendirmeler (konular/kavramlar/problemler)
11. HaftaTaşköprizade ve Ahlak-ı Adudiye Şerhi-1
12. HaftaTaşköprizade ve Ahlak-ı Adudiye Şerhi-2
13. HaftaTaşköprizade ve Ahlak-ı Adudiye Şerhi-3
14. HaftaTaşköprizade’nin Ahlak Düşüncesi Üzerine Değerlendirmeler (konular/kavramlar/problemler)
15. HaftaKınalızâde ve Ahlâk-ı Âlâi-1
16. HaftaKınalızâde ve Ahlâk-ı Âlâi-2
17. HaftaKınalızâde ve Ahlâk-ı Âlâi-3
18. HaftaKınalızâde’nin Ahlak Düşüncesi Üzerine Değerlendirmeler (konular/kavramlar/problemler)
19. HaftaSiyaset Ahlakı
20. HaftaSiyaset Ahlakı
Tarih Saat Yer
13 Ekim 2018 09:30 İLEM