GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Kentsel Dönüşümün Siyasal Boyutu

İlmi Etüdler Derneği’nin kamuoyuna yönelik bilgi ve politika önerilerinin paylaşıldığı İLEM Politika Notlarının dördüncüsünü Yunus Çolak kaleme aldı. Kentsel Dönüşümün Siyasal Boyutu başlıklı politika notu, pek çok yasal teşebbüsle meşru bir zemine oturtulmaya çalışılan kentsel dönüşüm müdahalelerini analiz ediyor.

İLEM Politika Notları kapsamında Yunus Çolak, Kentsel Dönüşümün Siyasal Boyutu başlıklı bir çalışma kaleme aldı. Çolak, kentsel dönüşümün, siyasal sorunları tetiklemek yerine toplumun siyasallığını anlamlandıran ilkeler ile gerçekleşmesine, sağlıklı bir kent yaşamı için gerek duyulduğunu ifade ediyor. Ayrıca çalışmasında, istişare ve hakkaniyet ilkeleri üzerinde durarak kentsel dönüşüm için bazı öneriler sunan yazar, kentsel dönüşümün siyasal meşruiyeti üzerinde daha çok düşünülmesinin ve bu hususta çeşitli ilkelerin kamu tarafından benimsenmesinin gerekliliğine vurgu yapıyor. Topluma yansımaları bakımından kentsel dönüşümün doğurduğu sonuçlardan hareketle kentlerin geleceğine ışık tutan bu kapsamlı analiz, meselenin siyasete dokunan taraflarına dair de önemli ipuçları sunuyor.


Kategori:
Diğer
Yazar:
Yunus Çolak