GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

John Rawls “Bir Adalet Teorisi”

Hoca: Lütfi Sunar

Bu okuma grubunda Amerikalı filozof John Rawls'un Bir Adalet Teorisi isimli eseri eleştirel bir bakışla tartışılacaktır. Rawls’un bu eseri 20. yüzyılın en etkili kitaplarından birisi olarak kabul edilir. Kitap, çağdaş sosyal teoriyi pek çok açıdan etkilemiştir. Bu bağlamda okuma grubunda Rawls’un kuramı etrafında sosyal sözleşme, sosyal düzen, eşitlik, adalet ve hakkaniyet gibi temel meseleler ele alınacaktır. Derslerde eser etrafında oluşan tartışmalara referanslarla günümüz toplumsal meselelerine bir bakış oluşturulmaya çalışılacaktır.

Başvuru Yapanlarda Aranacak Özellikler:

  • Lisansüstü eğitime devam etme ve sosyal teori ile ilgili temel okumaları yapmış olma.
  • Derse aktif katılım ve katkı beklenmektedir.
  • Derse katılan öğrencilerin okumalar kapsamında her hafta kısa (1-3 sayfa arası) ödevler yazmaları beklenmektedir.

 

BAŞVURU FORMU

 

Program Haftalık İzlencesi

1. Hafta

Kısım I. Hakkaniyet Olarak Adalet

2. Hafta

Kısım II. Adalet İlkesi

3. Hafta

Kısım III. Orijinal Pozisyon

4. Hafta

Kısım IV. Eşit Özgürlük, Kısım V. Dağıtıcı Hisseler

5. Hafta

Kısım VI. Ödev ve Yükümlülük, Kısım VII. Akılcılık Olarak İyilik

6. Hafta

Kısım VIII. Adalet Duygusu, Kısım IX. Adaletin İyiliği

 

 

Tarih Saat Yer
12 Nisan 2022 16:30 İLEM (Yüz yüze)
19 Nisan 2022 16:30 İLEM (Yüz yüze)
26 Nisan 2022 16:30 İLEM (Yüz yüze)
10 Mayıs 2022 18:00 İLEM (Yüz yüze)
17 Mayıs 2022 18:00 İLEM (Yüz yüze)
24 Mayıs 2022 18:00 İLEM (Yüz yüze)