Hüseyin Önal

11 Eylül 1992 tarihinde Kayseri’de doğdu. Liseyi Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi’nde okudu. Lisans eğitimini 2015 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Aynı yıl İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. Tez dönemi öğrencisi olup “Devletlerin Tanınması Hukuku Bağlamında Filistin Sorunu” başlıklı tezini yazmaktadır.