GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Harun Kuşlu

Lise öğrenimini Balıkesir’de (2001) tamamlayan Kuşlu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans (2005) ve yüksek lisansını tamamlayarak (2008) aynı üniversitede doktora eğitimine başlamıştır. “Nasîruddîn Tûsî’de Önermeler Mantığı” başlıklı doktora çalışmasını 2010 yılında araştırma görevlisi olarak intisap ettiği Sakarya Üniversitesi’nde nihayete erdiren Kuşlu, halen aynı üniversitede çalışmalarını sürdürmektedir. “İslam mantık tarihi”, “mantık-İslami ilimler ilişkisi”, “İbn Sînâ sonrası mantığın gelişimi”, “ahlâk” ve “metafizik” gibi İslam Düşüncesinin çeşitli problemleriyle ilgilenmektedir ve bu alanlarda çeşitli çalışmaları bulunmaktadır.