GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Göçün Küresel ve Yerel İzdüşümleri

Panelist: Yusuf Adıgüzel
Panelist: Mahmut Kaya
Panelist: Enes Kafadar
Moderatör: Fatih Yaman

İLEM Toplum Çalışmaları Merkezi, Türkiye'nin Toplumsal Meseleleri serisinde göç konusunu ele alıyor.

Kaynaklara erişimdeki eşitsizlikten ve daha iyi bir hayat arayışından beslenen göçler, demografiden ekonomiye, sağlıktan siyasete günümüz dünyasını derinden etkilemeye devam ediyor. Bugün, küresel ısınma ve iklim krizi gibi makro etkenler yanında, açlık, savaş ve işsizlik gibi birçok bölgesel sorundan etkilenen milyonlarca insan yaşadıkları yerleri terk ederek başka ülkelere iltica etmek/sığınmak zorunda kalıyor.

Göçün ulusal ve uluslararası düzlemde giderek bir güvenlik problemi olarak ele alınmasına karşın, göçü etkin yönetebilen ülkelerin küresel rekabette göçmen insan kaynağıyla öne çıktıkları biliniyor. Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın yakın gelecekte son bulma ihtimalinin zayıflığı yanında sermaye ve refahın küresel kuzeyde orantısız yoğunlaşması, potansiyel göçlerin kapasitelerine ve etkilerine ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor.

İLEM Toplum Çalışmaları Merkezi  bu minvalde göçmenlik olgusunu, göçün uluslararası ve bölgesel etkilerini, sivil toplumun bu süreçteki konumunu alanında uzman akademisyenlerle masaya yatırıyor. 15 Ocak 2022 tarihinde Göçün Küresel ve Yerel İzdüşümleri  başlığı ile düzenlenecek olan panelde “Bir Kimlik ve Varoluşsal Durum Olarak Göçebelik” başlığıyla Yaylagül Ceran Karataş göçü ve göçmenliği  felsefî düzlemde değerlendirirken, Yusuf Adıgüzel “Diasporada Kimliğin İnşası” başlığı ile  küresel dünyadaki diasporaları göçmen ve uluslararası toplum düzleminde irdeliyor. “Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Uyum ve Entegrasyon” başlığı ile Mahmut Kaya, Türkiye'nin son on yıldır değişmeyen gündem maddelerinden biri olan Suriyeli sığınmacıları güncel veriler ve tartışmalar ekseninde ele alıyor. Enes Kafadar ise “Mülteci Hukuku ve Türkiye’deki Uygulamalar” başlıklı sunumuyla sivil toplum alanında mülteci hak savunuculuğunu sahadan örneklerle tartışmaya açıyor.

15 Ocak Cumartesi saat 13:00’te başlayacak panelin, sunumlar ve müzakere soruları ile birlikte saat 16:00’da sona ermesi öngörülmektedir.  

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
15 Ocak 2022 13:00 16:00 İLEM