Berat Açıl

Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamlayan Berat Açıl, 2010 yılında doktor unvanını aldı. 2003-2007 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde araştırma görevlisi, 2007-2009 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesinde Türk Dili okutmanı olarak çalışan Açıl, 2009'dan bu yana İstanbul Şehir Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Osmanlı edebiyatının değişik alanlarında araştırmalar yapan Berat Açıl; nazım ve nesir, mesnevi, alegori, anlatıbilim, Osmanlı kitap kültürü gibi alanlara ilgi duymakta ve bu konularda araştırmalar yapmaktadır. Açıl'ın farklı dergiler birçok makalesi yayımlanmıştır. Klasik Türk Edebiyatında Alegori, Osmanlı Kitap Kültürü: Cârullah Efendi Kütüphanesi ve Derkenâr Notları yayımlanmış kitaplarından bazılarıdır.