GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

30 Mart 2014 Seçimleri: Yerelin Kentsel Dilini Okuyamamak

İlmi Etüdler Derneği’nin kamuoyuna yönelik bilgi ve politika önerilerinin paylaşıldığı İLEM Politika Notlarının ikincisini Sakarya Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kömürcüoğlu kaleme aldı. 30 Mart 2014 Seçimleri: Yerelin Kentsel Dilini Okuyamamak başlıklı yazı yerel seçimler öncesinde yerelin kentsel dilini analiz ediyor.

İLEM Politika Notları kapsamında Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kömürcüoğlu 30 Mart 2014 Seçimleri: Yerelin Kentsel Dilini Okuyamamak başlıklı bir çalışma kaleme aldı. Kömürcüoğlu yerel seçimler öncesinde yerelin kentsel dilini analiz ettiği bu çalışmada, yerel seçim öncesindeki hakim siyasal söylem içerisinde yerelin kentsel dilini tek başına okuma imkanının olmadığınıbu sebeple siyasal söylemin dilini; siyasetin ulusal dili, yerel söylemin benzeşen noktaları ve farklı siyasal geleneklerin farklı doğaları olmak üzere üç boyutlu bir çerçeve içinde ele aldı. Ayrıca çalışmasında belli başlı kentsel mekanlar üzerinden 1980 sonrası şehirciliğin doğasını ele alan Kömürcüoğlu, sonuç olarak neo-liberal politikaların bundan sonra da hakim olmaya devam edeceği, seçmenin ise ulusal kimlik algısı üzerinden bir tercih yapacağına vurgu yaptı.

Yerel yönetimin ve siyasetin seçim dilinden hareketle kentlerin geleceğine ışık tutan bu kapsamlı analiz, farklı partilerin birbirine benzeşen yapısına dair de önemli ipuçları sunuyor.