GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

3. İSLAMCI DERGİLER SEMPOZYUMU


İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye’de İslamcı yayıncılığın serüvenini ele almak amacıyla 2013 yılında İslamcı Dergiler Projesi’ni hayata geçirdi. Projenin birinci ve ikinci aşamalarında 1908-1960 yılları arasında yayımlanan İslamcı dergiler incelendi. Dergiler tek tek taranıp dijital ortama aktarılarak araştırmacıların hizmetine sunuldu. Sempozyumlar düzenlendi, kitaplar yayımlandı.

İslamcı Dergiler Projesi’nin devam eden üçüncü ve son aşaması 1980 sonrası dergileri kapsıyor. Yaklaşık 500 derginin 20,000’e yakın sayısı dijitalleştirilerek kataloglanıyor. Proje tamamlandığında 100 yıllık bir dergi arşivi online erişime açık olacak.

2018 yılı sonuna kadar devam edecek proje çalışmaları sayesinde İslamcılık düşüncesine ve üzerine yapılan tartışmalara yeni bir boyut kazandırmak ve İslamcılık düşüncesinin en önemli birincil kaynaklarından olan dergiler vasıtasıyla İslamcılığa dair meselelerin yeniden düşünülmesine bir katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda 20-22 Nisan 2018 tarihlerinde Üsküdar Belediyesi ile birlikte “1908’ten Günümüze İslamcılık Düşüncesi ve İslamcı Dergiler” konulu bir sempozyum organize edilecek. 3 gün sürecek sempozyumda akademisyenler dönem dergileri ve İslamcılığa dair meseleler üzerine tebliğler sunacak, 80 sonrası dönemin yayıncılık gelişiminde rol üstlenmiş önemli isimlerin katılacağı oturumlar düzenlenecek ve İslamcılık düşüncesi & yayıncılık üzerine sunumlar yer alacak.

Lütfi Sunar

Düzenleme Kurulu Başkanı

Süleyman Güder

Düzenleme Kurulu

Yusuf Enes Sezgin

Düzenleme Kurulu

Hüsniye Gülsev Koç

Düzenleme Kurulu

Suat Kaymak

Düzenleme Kurulu

İletişim Formu