GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Üçüncü Kuşak Haklar Olarak Kolektif Haklar

Konuşmacı: Berdal Aral

İLEM Seminerleri Berdal Aral'ın 1 Mayıs 2010 Cumartesi günü vereceği 'Üçüncü Kuşak Haklar Olarak Kolektif Haklar' başlıklı seminerle gerçekleşti.

Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Berdal Aral'ın vereceği 'Üçüncü Kuşak Haklar Olarak Kolektif Haklar' başlıklı seminerde İnsan haklarının bir bütün olarak küresel düzeyde yaygınlaştırılmamasının nedenleri irdelenerek kolektif hakların daha iyi bir dünya inşa etmedeki önemini tartışıldı.
Uluslararası Hukuk, İnsan Hakları, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri alanlarında yapmış olduğu çalışmalarla tanınan Berdal Aral'a göre yaşanabilir bir dünya kurma sürecinde insan hakları önemli bir sacayağıdır. İnsan haklarının bir bütün olarak küresel düzeyde yaygınlaşmasının ve bu yolda uluslarüstü yargısal mekanizmalar kurulmasının önündeki en önemli engeli teşkil edenler kimlerdir? Sorusunu soran Berdal Aral vereceği seminerde her halkın kendi geleceğini belirleme hakkı, barış hakkı, kalkınma hakkı, çevre hakkı, demokratik yönetim hakkı vb. kolektif hakların daha iyi bir dünya inşa etmedeki önemini anlatarak sorduğu soruya cevap verildi.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
01 Mayıs 2010 16:00 17:30 İLEM Konferans Salonu