GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Değişim

Hoca: Lütfi Sunar

Bu derste, Türkiye’nin toplumsal yapısı ve değişimi iktisadi, demografik, siyasal ve sosyal boyutlarıyla ele alınacaktır. Çok yönlü ve karmaşık bir konu olan değişim, toplumsal yapı ve ilişkide olduğu sosyal kurumlardaki değişimle birlikte çözümlenecektir. Toplumsal yapı ve değişimin boyutlarının tematik olarak ele alındığı her derste ilgili konu değişim süreci, bağlamı, etkenleri ve sonuçlarıyla birlikte değerlendirilecektir. Devlet-toplum ilişkileri, demografik değişim, toplumsal hareketler, iktisadi dönüşüm, göç, sosyoekonomik eşitsizlikler, kentleşme ve ilgili daha birçok başlık sosyolojik bakış açısı ve güncel verilerle ele alınacaktır.

Tarih Saat Yer
23 Ekim 2021 09:30 Çevrimiçi