GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Türkiye’de Kutuplaşma Tartışmaları: Toplumsal Yaşamda Değerlerin Değişimi

Konuşmacı: Lütfi Sunar
Konuşmacı: Yunus Kaya

Bu sunum Türkiye’de din ve sekülerleşme ekseninde iki toplumsal kesimin oluşumu, birbirleri ile münasebetleri ve toplumsal kutuplaşma üzerinedir. Kökleri Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine dayanan dindar/modern veya İslamcı/seküler ayrımlarının son yıllarda iyice belirgin hale gelerek Türkiye’de ikili ve kutuplaşmış bir toplum yapısı oluşturduğu hem akademisyenler tarafından hem de kamuoyunda yaygın bir biçimde iddia edilmektedir. Sunum kapsamında bu iki toplumsal eksenin tarihsel gelişimi incelendikten sonra 1990 ve 2009 yılları arasında Türkiye’de kutuplaşma iddiaları istatistiksel veriler ışığında değerlendirilecektir. Amerikan sosyolojisi içinde gerçekleşen ‘kültür savaşları’ tartışmalarının metodolojisi takip edilerek yapılan istatistiki analizlerin, bu dönemde Türkiye’de toplumsal kutuplaşmada bir artış olmadığını gösteren verileri katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Sunumda özellikle toplumsal kesimlerin aile, cinsellik, kadının toplumsal rolü konularındaki algıları ele alındıktan sonra iki ayrı kesimin muhafazakârlaşma ve modernleşme eğilimleri analiz edilerek toplumsal kutuplaşma iddialarının geçerliliği de tartışılacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
28 Kasım 2015 18:00 19:30 İlmi Etüdler Derneği