GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Türkiye’de Aile Politikalarında Bütünlük İhtiyacı

İlmi Etüdler Derneği’nin kamuoyuna yönelik bilgi ve politika önerilerinin paylaşıldığı İLEM Politika Notlarının beşincisini Latif Karagöz kaleme aldı. Türkiye’de Aile Politikalarında Bütünlük İhtiyacı başlıklı yazıda Türkiye’nin son yıllardaki aileye yönelik politikaları, tarihsel arka planı da içine alacak şekilde çeşitli bileşenleri ile birlikte değerlendiriliyor.

İLEM Politika Notları kapsamında Latif Karagöz Türkiye’de Aile Politikalarında Bütünlük İhtiyacı başlıklı bir çalışma kaleme aldı. Karagöz, aile politikaları adına ortaya konulan icraatların yalnızca dönemsel siyasi hamleler olarak değil aynı zamanda uzun vadeli toplumsal değişimleri anlamak adına önem arz ettiğini ifade ediyor. Karagöz, çalışmasında, aile kurumunun eğitim, sağlık, kültür, ekonomi vb. alanlarla olan irtibatı nedeniyle bütün siyasi ve kültürel gelişmelerden, politik müdahalelerden doğrudan etkilendiğini belirtiyor. Karagöz, sonuç olarak istihdamın artırılması ve dinamik nüfusun muhafaza edilmesi yönündeki uzun vadeli planlamalarda olduğu gibi aile bütün­lüğünün korunmasına ve sürdürülebilirliğine dair de uzun vadeli ve toplumsal dinamikle­ri hesaba katan bütüncül politikalara ve yapısal planlamalara ihtiyaç olduğuna vurgu yapıyor.


Kategori:
Diğer