GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Türkiye Sağ Siyasetinde Bir Gelecek Planlaması: 60-80 Arası MTTB

Konuşmacı: Abdurrahim Boynukalın

Türkiye siyasal hayatı Kemalizm, devlet algısı ve milliyetçilik bağlamında yoğun bir şekilde sağ siyasetin etkisindedir. Cumhuriyet’in kuruluş yıllarından itibaren karar vericilerin zihinsel ve pratik eğilimleri bu minvalde şekillenmiştir. Bu anlamda kurulduğu ilk yıllarda Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), yeni devletin, bürokrasinin hakîm kodlarını halka aktarmakta ve resmî ideolojinin savunuculuğunu üstlenme görevini sürdürmektedir. Ancak süreç ilerledikçe devletin, bürokrasinin ve bizatihi toplumun değişiminden etkilenen MTTB, Kemalist milliyetçilikten muhafazakâr milliyetçiliğe, son olarak da İslâmcı bir tona dönüşmüştür.

Özellikle Türkiye sağ siyasetinin kendi içinde geçirdiği bütün dönüşümleri, 1960-1980 arasında bir sivil toplum kuruluşu olarak yakından hisseden ve aynı şekilde dönüşen MTTB, yıllar sonra devletin başına geçecek isimleri de bu süreçte yetiştirmiştir. Örneğin; 2002 yılından itibaren hükümet konumunda olan Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile muhalefet partilerinden olan ve mecliste grubu bulunan MHP’nin Genel Başkanı olan Devlet Bahçeli MTTB çatısı altında yetişmiş iki siyasidir. Şüphesiz daha onlarca örneği verilebilecek olan bu tip siyasilerin, bürokratların ve iş adamlarının zihinsel arka planını çözmek, pratiklerini anlamlandırmak için MTTB yıllarına gitmek gerekmektedir.

Bu sebeple, çalışmamın ilk bölümünde Cumhuriyet’in kuruluş paradigması olan Kemalist milliyetçiliği temsil eden kişi ve kurumların MTTB’yi nasıl ve ne şekilde etkilediği anlatılmıştır.

İkinci bölümde, Türkiye sağ siyasetinin dönüştüğü yılları ve merkez sağ siyasetin ortaya çıkışı irdeledip, bu dönemde toplum tabanında ciddi anlamda kabul gören muhafazakâr milliyetçiliği temsil eden kalemler ve kuruluşlar anlatılmaya çalışılmıştır.

Üçüncü bölümde ise, önceki bölümde anlatılan muhafazakâr milliyetçiliğin temsilcilerinden oldukça etkilenen ve 1960-1980 arasında yoğun bir şekilde faaliyet gösteren MTTB’nin icraatları ve Anavatan Partisi ile AK Parti yönetici kadrolarının yetiştiği siyasal iklim ortaya koymaya çalışılmıştır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
26 Ocak 2013 17:00 18:30 İlmi Etüdler Derneği