GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Türk Düşüncesinde İstikamet Arayışı

Bu atölyenin amacı Osmanlı ve Türkiye’nin yeniden yapılanma tarihini eleştirel bir yaklaşımla ele almak ve yenilenme yoluyla var olma çabalarının yol haritasını çıkarmaktır.  Geldiğimiz noktada bu yol haritasını çıkarma çabalarının oluşturduğu mevcut literatürü tahsil etmek, bu literatürü değerlendirmek ve İslami ilim geleneğinin kavramları ile bu birikimler arasında irtibat kurarak yeni bir dil oluşturmaya girişmek artık ertelenmesi sorunları derinleştirecek bir ihtiyaca dönüşmüştür. Bu çerçevede Osmanlı’nın küresel bir iktidar odağı olmaktan uzaklaşması ve yenilik girişimleri yakından incelenerek modernleşme sürecinin niçin öncelikle bir Batılılaşma olarak anlaşıldığı ve sürdürüldüğü çözümlenecektir. Haftalık sunumlar ve okunması beklenen kaynaklar eşliğinde, yaklaşık iki yüzyıllık tecrübenin ardından, yenilenme sürecini Müslümanlar olarak nasıl okuyabileceğimizi yeniden değerlendireceğiz.  Bu zeminde vücud bulmuş fikri ve siyasi akımları, bu akımların benzerliklerini ve farklılıklarını açıklığa kavuşturmak bu seminerlerin hedeflerinden birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda modernleşme kavramı, modernleşme-din ilişkisi, yeni dönemin siyasi telakkisi ile İslami düşüncenin seyrinde yaşanan değişim arasındaki etkileşim ve tüm bu sürecin günümüz toplum yapısı üzerindeki etkileri hususlarına odaklanılacaktır. Bu odaklanma esnasında İslam geleneğinin farklı alanlarda oluşan dili ile mevcut dilin temel kavramlarını görünür hale getirmek, bu kavramlar arasında vuku bulan etkileşimi müzakere etmek ve günümüze ulaşan mirası yeniden yorumlamak yoluyla kendi dilimizi kurma arayışına girişmiş olacağız.

Tarih Saat Yer
01 Ekim 2021 18:30 İLEM