GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Tabakalaşma, Tüketim ve Beğeniler

Konuşmacı: Lütfi Sunar

Farklı tabakaların zevkleri ve renkleri farklı mıdır? Farkına vararak veya varmayarak mensup olduğumuz sınıfa göre mi yer, içer giyinir ve gezeriz? Beğenilerimiz ile sınıfsal konumlarımız arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu ve benzeri sorular çerçevesinde sosyoloji literatüründe son zamanlarda artan bir biçimde tüketim örüntüleri ile sosyo-ekonomik statülerin ilişkisi tartışma ve araştırma konusu haline gelmektedir. Bu genel eğilimlere paralel bir biçimde Türkiye’de de son zamanlarda SES (sosyo-ekonomik statü) ile tüketim arasındaki ilişki merak edilmektedir. Son yıllarda artan bir biçimde Türkiye’de sınıflar ve yaşam biçimi konusu hem akademik hem de siyasal alanda yoğun bir tartışma konusu haline gelmiştir. Ancak Türkiye’de henüz bir SES ölçeğinin geliştirilmemiş olması bu araştırmaların gelişmesinde önemli bir engel teşkil etmektedir. Bu çerçevede bu eksikliği gidermek üzere TÜBİTAK’ın desteği ile 2014-2016 arasında Türkiye için bir SES Ölçeği geliştirmek üzere bir araştırma gerçekleştirdik. Bu araştırma ile Türkiye’deki tabakalaşmanın temel özelliklerini ortaya çıkarmayı amaçladık. Aynı zamanda değişik tabakaların gündelik yaşamdaki tüketimlerini, rol ve temsillerini de ele alabileceğimiz bir çerçeve de ortaya çıkmış oldu.

Bu seminerde geliştirilen bu SES ölçeğine dayanarak farklı tabakaların tüketim eğilimlerindeki ayrımlar ele alınıp tüketim ile sınıf arasındaki ilişki somut göstergeler etrafında tartışılacaktır. Böylece değişik tabakaların gündelik yaşamda birbirinden ayrıldıkları alanları daha açık bir biçimde görme ve tartışma imkanı ortaya konacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
10 Mayıs 2016 16:30 İLEM Konferans Salonu