GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Sosyal Bilimlerde Yeni Eğilimler

Sosyal bilimler disiplinlerindeki yeni eğilimleri sorgulamak üzere 2011-2012 yıllarında İlmi Etüdler Derneği (ILEM) bünyesinde ‘Yeni Eğilimler’ seminerleri düzenlendi. Bu seminerlerin temel amacı disiplinleri en geniş anlamda ele alarak günümüzde geliştirilen yeni yorumlar ve eğilimleri ortaya çıkarmak ve yeni imkanları tartışmaktı. Bu kitap, bu seminerlerin bildirileri üzerinden derlenerek, sosyal bilimlerdeki yeni eğilimler hakkında bir literatür çerçevesi oluşturmak üzere hazırlanmıştır.


Özellikleri:

ISBN: 978-605-320-073-4

Çıkış Tarihi: Şuabat 2015

Yayınevi: Nobel Yayınları İLEM Kitaplığı

Sayfa Sayısı: 318

Editör:
Lütfi Sunar