GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Doğu-Batı Algısı

Konuşmacı: Vahdettin Işık

Bu çalışmanın konusu Osmanlı’nın son dönem düşüncesinde Doğu ve Batı algısıdır. Çalışmanın temel sorusu ise “İctihad ve Sırat-ı Müstakim dergileri etrafında kümelenen fikir muhitlerinin ben ve muhatap algıları neden ve nasıl değişti?” şeklinde belirlenmiştir. Bu bağlamda çağdaş Türk düşüncesini ve siyasetini şekillendirmede hala önemli bir yer işgal eden Batıcı ve İslami Yenilenmeci akımların ‘kendi’ni ve ‘başkası’nı nasıl tanımladıklarını açıklığa kavuşturmaya çalışılacaktır. Elbette, çalışmanın konusundaki zaman sınırlaması takdiri bir sınırlamadır ancak söylemlerin oluşumlarının tarihi-soyolojik bağlamdan etkilendiği gerçeğini dikkate alarak, çağdaş Türk düşüncesini şekillendiren söylemlerin daha belirgin olarak ortaya çıktığı II. Meşrutiyet dönemini araştırma zamanı olarak belirledik. Söylemin inşasını tarihi ve sosyolojik bağlama indirgeme hatasında düşmemek için de “düşünce sosyolojisi” yöntemini tercih ettik. Böylece fikirlerin doğrudan söylemin inşasına etkisini ve temsilcilerinin konumları ile fikirlerin irtibatını anlamaya imkan bulunabileceğini varsayıyoruz.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
29 Aralık 2018 18:00 İlmi Etüdler Derneği