GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Siyasal Şehir

Hoca: Yunus Çolak

Bu atölyede şehir ve siyaset ilişkisinde bir kesit çıkaracağız. Kesitin bir ucu İslamcı düşüncenin erken dönem kentsel değinilerinden başlayacak diğer ucu Türkiye’de şehir siyasetinin geldiği noktayı inceleyen yöntemsel bir başlığa odaklanacak. Bu kesitin sunduğu hikâyenin katılımcıların güncesine yansımaları ile yaşadıkları mekanlardaki temsiller ile çoğaltmaları istenecek. Şehrin siyasallığı aktörlerin renkleri ile nasıl oluşuyor sorusu, atölyenin masasında baş köşede duracak. Önerilen okumaların ilişkiselliği kurulmaya çalışılarak üretilecek yorum atölyenin çıktısı olacaktır. Tepkisel ve edilgen bir dil etrafında, özgün yorumlar peşinde olan bir külliyatın, günümüz güç ilişkilerindeki mesafeli tutumu sorgulanması gereken bir unsurdur. Gücün bir parçası olmak ya da güce güçle mukabele etmek için güncel zeminin idrakin sonrası, özgün dilin imkanların yetip yetmeyeceği sorusu ise her düşünce akımı için tecrübe edilebilecek bir sürece işaret etmektedir. Atölye yalnız siyaset veya mimarlık gibi disiplinlerin değil, şehircilik gibi disiplinler arası bir alana ilgi toplayacak bir dikkati açığa çıkarak her alandan katılımcıya açıktır. 


Program Öncesi Öngörülen Okumalar

1- Çolak, Y. (2019). “Henüz Büyük Şehirlerde Meramımızı Anlatacak Hâle Gelmedik” 1994 Öncesi İslamcı Dergilerde Kentsel Meseleler. Ed. Sunar, Lütfi. Bir Başka Hayata Karşı, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Mayıs 2019

2- Erkan, G. H. (2015). “Allem Edip Kallem Edip Yapıyorlar”: Kent Araştırmalarında Güç Pratiklerini Bulgulamak, KBAM 6. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, ‘Gayrimenkul Odaklı Büyümeden Üretime Dayalı Büyümeye Doğru’, Bildiri Kitabı, İzmir.


Tarih Saat Yer
13 Temmuz 2021 15:00 İLEM