Şerif Eskin

2009 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Ardından aynı bölümde “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserleri ve Estetiğinde Bergson Felsefesinin İzdüşümleri ve Kurucu Rolü” başlıklı teziyle yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Bir süre çeşitli yayın projelerinde editörlük yaptı. 2012 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Halen İstanbul Üniversitesi’nde “Cumhuriyet Türkiyesi’nde Ulusal Hafıza ve Milli Kimlik Politikaları Bağlamında Edebiyat Faaliyetleri” konulu doktorasını sürdüren Eskin, araştırmalarında edebiyat ve felsefe, edebiyat-ideoloji-iktidar, edebiyat ve görsellik, edebiyat ve hafıza, edebiyat teorileri, modern Türkiye edebiyatı vb. alanlara yoğunlaşmaktadır.