Serhan Afacan

Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsünde öğretim üyesi olan Dr. Serhan Afacan, Leiden Üniversitesinden 2009 yılında “Occidentalism in the Age of Orientalism: Muhammad Iqbal and the West” (Oryantalizm Çağında Oksidentalizm: Muhammed İkbal ve Batı” başlıklı teziyle yüksek lisans, 2015 yılında ise “State, Society and Labour in Iran, 1906-1941: A Social History of Iranian Industrialization with Reference to the Textile Industry.” (Devlet, Toplum ve Emek, 1906-1941: Tekstil Sanayiinden Hareketle İran Sanayileşmesinin Sosyal Tarihi) başlıklı teziyle doktora derecesini kazandı. Dr. Afacan’ın modern İran tarihi hakkında ulusal ve uluslararası çok sayıda makale, kitap bölümü ve bildirisi bulunmaktadır. Çalışmalarında modern İran tarihi, sosyal tarih, İran’da toplumsal hareketler, devlet-toplum ilişkileri ve İran siyasetine yoğunlaşan Dr. Afacan iyi derecede İngilizce, Farsça ve Arapça bilmektedir.