GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

21 Kasım 2019

Tarihçi & Sanatı 6

Moderatör: Serhan Afacan
Konuşmacı: Şefaattin Deniz

Bu sunum 16. Yüzyılın başında Akkoyunlu Devleti’nin payitahtı Tebriz’de kurulmuş olan Safeviler ve onların saray tarihçilerinin gözünden Osmanlıların nasıl göründükleri ve algılandıkları üzerine olacaktır. Safeviler esasında Erdebil’de kurulmuş bir sünni bir tarikat olarak tanımlanır. Adını da kurucusu Şeyh Safiyüddin’den almıştır. Bu tasavvufi hareket zamanla siyasi bir harekete dönüşmüş ve mezhep olarak da Sünnilikten Şialığa geçmiştir. 1501 yılında devlet olarak kurulunca da “Oniki İmam” Şiiliğini esas olarak benimsemiştir. Safevi Devleti, Şirvanşahlar, Şeybaniler, Babürlüler ve Osmanlılar gibi dört Sünni devlet ile çevrelenmişti. Ancak bu dört devlet içinde en etkili siyasi güç elbette ki Osmanlılardı. Bu güçlü rakibi ile çoğu zaman savaşmak durumunda kaldılar. Bu savaşlar esasında her iki tarafı da yıpratmakla birlikte Safevilerden iki yüzyıl önce kurulmuş olan Osmanlılar, onların yıkılışının ardından iki yüzyıl daha ayakta kalmayı başarabildi.

İşte bu konferansta biz Safevi saray tarihçilerinin hem mezhebi hem de siyasi rakipleri olan Osmanlıları nasıl görüp algıladıklarını tartışacağız.

Katılım:  Program, 29 Kasım 2019 Cuma günü saat 18.00’de İLEM Teras Salonda gerçekleştirilecektir. Programa ilgi duyan herkes davetlidir.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
29 Kasım 2019 18:00 29 Kasım 2019 19:30 İLEM